вторник, 10 юли 2012 г.

Европейската комисия публикува полезни съвети за безгрижно лято!

С настъпването на сезона на летните отпуски, когато милиони европейци планират да пътуват на територията на Европейския съюз или отвъд границите му, идва моментът да си припомним някои съвети, свързани с пътуването, които е добре да се знаят от всеки европейски гражданин. Независимо дали се касае за наличието на здравна осигуровка, за разрешаването на спорове с туроператор или за пътуване с Вашия домашен любимец, тези съвети дават полезна информация за различните насоки, в които работи ЕС, за да подпомогне и окаже нужната закрила на пътниците в ЕС.

Кой може да ми помогне, ако се нуждая от спешна медицинска помощ ?
Ако планирате да пътувате в страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, не забравяйте да вземете със себе си своята европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). С нейна помощ можете да спестите време, нерви и пари, ако се разболеете или се нараните, докато сте в чужбина. Картата се издава безплатно от националните здравноосигурителни органи. Тя гарантира достъп до спешно лечение при същите условия и цени (а в някои страни дори безплатно), като за лицата, които са здравно осигурени в съответната страна.


Практическо ръководство за използването на картата в 27-те държави — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария вече е на разположение като приложение за смартфони. В него ще намерите обща информация за картата, телефонни номера за спешни случаи, информация за покритите от картата лечения и разходи, за процедурите за възстановяване на разходите, както и за това с кого трябва да се свържете, в случай че загубите картата си. Приложението е достъпно на 24 езика.

Изтеглете приложението „Европейска здравноосигурителна карта“ за Вашия смартфон 

На кого да се обадя при спешен случай?
Номер 112 е единният европейски номер за спешни повиквания, който може да бъде набран безплатно от която и да било точка на ЕС, както от стационарен, така и от мобилен телефон. Той свързва повикващия със съответната служба за спешна помощ (местни органи на полицията, пожарна или медицински служби) и е на разположение 24 часа в денонощието. Номерът функционира във всички държави — членки на ЕС, успоредно със съществуващите национални номера за спешни повиквания (като 999 или 110). Дания, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Финландия и Швеция решиха номер 112 да е техният единствен или основен национален номер за спешни повиквания. Този номер се използва и в няколко страни извън ЕС, като например Хърватия, Черна гора и Турция.


Пътувам за страна отвъд границите на Европа, в която моята държава няма нито посолство, нито консулско представителство. С кого да се свържа, ако ми е необходима помощ?
Като гражданин на държава — членка на ЕС, Вие автоматично се ползвате и със статута на гражданин на ЕС и съответно имате право на консулска помощ, ако се намирате извън границите на ЕС (дори и Вашата собствена държава да няма представителство на място). Можете да се обърнете за помощ до което и да е консулство или посолство на друга държава — членка на ЕС, в случай че примерно бъдете арестуван, претърпите тежка катастрофа или загубите важни документи.
Разполагате също така с право на помощ в кризисни ситуации: при нужда държавите — членки на ЕС, имат задължението да помогнат за евакуирането на гражданите по същия начин, както биха го сторили за собствените си граждани.
Можете да узнаете дали Вашата държава има представителство в страната, за която пътувате, като посетите уебсайта на Европейската комисия, посветен на консулската закрила:

 На кого трябва да се обадя, ако детето ми изчезне ?
Европейският съюз се споразумя за единна гореща телефонна линия (116 000) за съобщаване на случаи на изчезнали деца в която и да било от 27-те държави — членки на ЕС. Независимо дали сте родител на безследно изчезнало дете, на дете, което се е изгубило или е избягало, или пък притежавате информация за изчезнало дете, можете да позвъните на същия телефонен номер, който ще Ви помогне да влезете в контакт с опитна организация, която е в състояние да Ви предостави подкрепа и практическо съдействие, били те от психологическо, правно или административно естество.


 По време на почивката имах проблеми със самолетната компания, с агенцията за даване на автомобили под наем или с туроператора. Към кого да се обърна?

В случай на отмяна или закъснение на полети или влакове…
Ако имате проблеми с авиокомпания, извършваща редовни или чартърни полети (като например отмяна или закъснение на полета), не забравяйте, че се ползвате със специални права съгласно регламента на ЕС за правата на пътниците във въздушния транспорт.

За повече информация за правата на пътниците във въздушния транспорт в ЕС:

 Ако имате проблем с промяна в разписанието или отмяна на пътуването Ви с влак, не забравяйте, че се ползвате със специални права съгласно регламента на ЕС за правата на пътниците в железопътния транспорт. Когато пътувате по международен железопътен маршрут, Вие се ползвате с общи права, приложими на цялата територия на ЕС.

За повече информация за правата на пътниците в железопътния транспорт в ЕС:

В случай на проблеми при пътуване с автобус или кораб…Новите разпоредби на ЕС относно правата на пътниците при пътувания с автобус и кораб вече са приети и ще влязат в сила съответно през декември 2012 г. и през март 2013 г. С други думи, през следващото лято би трябвало да можете да се ползвате с права, съпоставими с вече въведените за въздушния и железопътния транспорт.
Ако се нуждаете от допълнителна помощ, можете да се обърнете за съвет към организацията на потребителите във Вашата страна. Списък със съответните координати за връзка можете да намерите на следния интернет адрес:

 Кои специфични разпоредби се прилагат, в случай че съм лице с увреждания?
Правните норми на ЕС, с които се уреждат правата на пътниците, са така изготвени, че да осигурят защита срещу дискриминация на лицата с увреждания и на лицата с ограничена подвижност при ползване на въздушен или железопътен транспорт и да им се даде възможност да имат същия достъп до мобилност, какъвто имат останалите граждани.
Пълна информация по този въпрос можете да намерите на следните интернет адреси:



В случай че не сте в състояние да разрешите възникнал спор с компания, разположена в друга държава — членка на ЕС, Европейският потребителски център във Вашата страна може да Ви окаже помощ.
Мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net) обхваща целия ЕС и се спонсорира съвместно от Европейската комисия и държавите членки. Тя включва 29 центъра — по един във всяка от 27-те държави — членки на ЕС, плюс един в Исландия и един в Норвегия. Европейските потребителски центрове могат да предоставят правни и практически съвети, да помогнат, като посредничат за уреждане на спор с компания в друга европейска държава, или да предложат други решения.
Повече информация за ECC-Net, както и данни за контакт могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
 Изтеглете приложението! Нека Вашите права да са Ви винаги под ръка.
Ако ползвате смартфон, можете да изтеглите новото приложение за правата на пътниците и така да разполагате с цялата информация по всяко време.

За да изтеглите приложението, моля, отидете на следния интернет адрес:

Резервирах туристически пакет, но туроператорът фалира. Мога ли да си получа парите обратно?
Директивата относно пакетните туристически пътувания осигурява защита на европейските потребители, които отиват на почивка, и се прилага за предварително договорени туристически пакети, които включват най-малко два от следните елементи: (1) транспорт, (2) настаняване (3) други туристически услуги, като туристическите обиколки (продавани на цена, която включва всички разходи).
Предвидената в директивата защита обхваща информацията в брошурите, правото на отказване от пътуването без санкция, отговорността за услугите (напр. хотели с по-нисък стандарт), както и защита, в случай че туроператорът или авиокомпанията фалира.

Толкова ми хареса почивката, че се замислям дали да не купя разпределено във времето право на ползване на собственост в същия курорт. Кои са приложимите разпоредби?
Благодарение на новите разпоредби на ЕС, които вече са въведени в 27-те държави членки, търговците, предлагащи разпределено във времето право на ползване на собственост, са задължени да дават своевременно (преди клиентът да бъде обвързан с договорни задължения) подробна информация на клиентите, включваща цената, която трябва да бъде платена, както и описание на продукта и на точния период и продължителност на престоя, на които клиентът има право съгласно договора. Тази информация трябва да се предоставя на родния език на клиента, ако такова е неговото желание.
Разпоредбите също така гарантират на клиента възможността да се откаже от договора по време на 14-дневния срок за размисъл (в календарни дни), както и че търговците нямат право да изискват от клиента каквото и да било авансово плащане или депозит по време на този срок. Преди сключването на договора, от търговеца се изисква изрично да насочи вниманието на клиента към съществуването на правото на отказ, към продължителността на срока за отказ и към забраната за авансови плащания по време на срока за отказ.

Прекалено високи телефонни сметки подкопават бюджета ми за ваканция. Как мога да намаля разходите за телефон при пътуване в чужбина?
Новият регламент относно мобилния роуминг влезе в сила на 1 юли 2012 г. Най-важната новина е въвеждането на пределни цени за мобилния интернет в роуминг. Касае се за роуминг, използван от смартфоните. Клиентите обаче трябва да подбират много внимателно измежду офертите за роуминг услуги. Така например, плащането на 2 или 3 евро на ден за неограничен роуминг за пренос на данни може да изглежда много изгодно; клиентът обаче ще плаща, независимо дали ползва въпросните услуги или не. Т.е. за клиентите, които изтеглят малък обем данни, пределните цени представляват своеобразна „предпазна мрежа“. Цените на телефонните обаждания и на текстовите съобщения също се понижиха — до ниво, по-ниско от обичайните национални тарифи. Съгласно новите правила тарифите са следните:

•29 евроцента на минута за изходящо обаждане, плюс ДДС;
•8 евроцента на минута за входящо обаждане, плюс ДДС;
•9 евроцента за изпращане на текстово съобщение, плюс ДДС;
•70 евроцента на мегабайт (MB) за изтегляне на данни или навигация в интернет при пътуване в чужбина (таксуване на използван килобайт), плюс ДДС.

За повече информация във връзка с регламента относно роуминга или за да откриете Вашия мобилен оператор и тарифите му, отидете на следния интернет адрес:

Какво трябва да зная, ако искам да пътувам с моя домашен любимец (котка, куче или пор) на почивка в ЕС?
Граждани на ЕС, които пътуват на територията на ЕС: да се пътува на територията на ЕС с домашния любимец е възможно. Има само няколко изисквания, които не бива да се забравят. Ако пътувате с Вашето куче до друга държава от ЕС, в паспорта му трябва да е вписана валидна ваксинация против бяс. Ако пътувате обаче до Ирландия, Малта, Финландия или Обединеното кралство, Вашият домашен любимец трябва да бъде също така обезпаразитен. Тези изисквания важат само за кучета, котки и порове. За кученца, котенца и всички други видове домашни любимци е препоръчително да се обърнете към компетентните органи в държавата от ЕС, която планирате да посетите, за да се осведомите за въведените специфични условия за пътуването с домашен любимец до въпросната държава.


Граждани на ЕС, които се завръщат в къщи след пътуване отвъд пределите на ЕС: за домашните любимци, които пътуват на територията на ЕС или се завръщат вкъщи след пътуване отвъд пределите на ЕС, е необходим паспорт за домашни любимци. В зависимост от мястото, закъдето пътувате, може да се наложи Вашият домашен любимец не само да бъде ваксиниран против бяс, но и да бъде подложен на тестове и да трябва да изчака три месеца преди да може да влезе на територията на ЕС.
Ако живеете в Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Хърватия, Швейцария или в града-държава Ватикан, имате право да пътувате с Вашия домашен любимец на територията на ЕС, ако притежавате съответен паспорт за този домашен любимец.


Кои риби мога да консумирам по време на престоя ми?
Европейската комисия предложи цялостна реформа на общата политика на ЕС в областта на рибарството, благодарение на която риболовът да стане устойчив, за да може да се осигури бъдеще за риболовния бранш в ЕС, да се защити морската среда и да има достатъчно риба за бъдещите поколения. В момента предложенията се обсъждат в Европейския парламент и в Съвета. Но докато политиците водят дискусии, за да се споразумеят за промени за по-добро бъдеще, като потребител Вие също можете да дадете своя личен принос за тази кауза, като си поръчате риба, уловена или отгледана при съблюдаване на правилата за устойчивия риболов.
Избирайте разумно рибата, която ще консумирате! Не забравяйте, че две трети от рибните запаси страдат от свръхулов, в това число 80 % от рибните запаси в Средиземно море и половината от рибните запаси в Атлантическия океан. Следователно всеки път, когато купувате риба, изборът Ви е от значение. Като купувач, Вие сте в състояние да обърнете ситуацията.
Какво можете да направите? Поискайте от рибаря, продавача на рибния щанд или стопанисващия ресторанта информация за рибата, която предлагат, или направете справка в подходящ специализиран справочник. Редица организации изготвят справочници за различни държави в ЕС, в които се съдържа списък на препоръчваните за консумация риби и морски дарове.
Една и съща риба ли купувате всеки път? Голямото търсене на някои видове риба и морски дарове може да доведе до свръхулов, докато в същото време много не толкова известни видове риби се срещат в много по-изобилни количества. Откажете се от традиционно купуваната риба и изпробвайте някой нов вид за разнообразие. Отпуската е идеалният момент за изпробването на нещо ново!

За повече информация, посетете уебсайта „Изберете рибата си“.

Мога ли да взема със себе си малко месо или сирене на връщане от почивката в чужбина?
При завръщане в страната по местоживеене след пътуване в повечето от държавите извън ЕС е незаконно да се внася каквото и да било месо или млечни продукти, независимо дали са предназначени за собствено ползване или за подарък за друг човек.
Изключение правят само няколко съседни страни. Така например, ако идвате от Гренландия, Исландия, Хърватия или Фарьорските острови, можете да вземете със себе си до 10 кг от някои продукти от животински произход. Има още няколко изключения, едното от които касае млякото на прах за кърмачета, детските храни и специалните храни или специалните храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини. Тези продукти обаче трябва да са в запечатани опаковки, теглото им да не надвишава 2 кг или да не изискват съхранение в хладилник преди консумация.
Имате право също така да вземете със себе си на връщане известно количество риба и някои ракообразни, при условие че теглото им не надвишава 20 кг, освен ако не идвате от Исландия или от Фарьорските острови, за които не се прилагат ограничения в теглото. За други продукти от животински произход, като например пчелния мед, също важи ограничението да не се внасят повече от 2 кг.
Тези правила не важат при пренасянето на продукти от животински произход между държави в границите на ЕС. Те не важат и в случай че идвате от Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино или Швейцария.
Могат да бъдат наложени допълнителни ограничения при поява в трети държави на заразни болести по животните.
Ако имате известни колебания, се препоръчва да се поиска информация от ветеринарната служба на входящия пункт в ЕС (аерогара, пристанище, шосеен пропускателен пункт и т.н.)
Не трябва да се забравя, че тези правила са въведени, за да се осигури защита за Вашето здраве и за да се предпази здравето на добитъка от сериозни болести по животните.



Ако желаете да зададете друг въпрос, можете да го направите на следния адрес:




Няма коментари:

Публикуване на коментар