сряда, 18 юли 2012 г.

Държавна помощ:ГД "Конкуренция" започва консултации относно предложение за осъвременяване процедурите за прилагане на правилата за държавна помощ

Наскоро Европейската комисия обяви плановете си за цялостно модернизиране на правилата за държавните помощи. Сега тя подлага на обществено обсъждане и очаква да получи коментари за плановете й да модернизира и процедурите за държавна помощ. Предложена е изключителна амбициозна реформа в държавните помощи, която ще промени процедурните правила, приети през 1999 г., свързани с разследването на държавните помощи,
С предложените нови процедурни правила Комисията иска да изясни и опрости разследванията, което ще й позволи да се съсредоточи върху случаи, които водят до "най-значително нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар".
След анализ на получените коментари по проекта, ЕК възнамерява да изготви до месец декември проект за първата версия на ревизирания регламент, след което да го представя на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за одобрение.

Предлаганата реформата има за цел да осъвремени процедурите свързани с:

  • разглеждане на жалби
  • събиране на пазарна информация.
Комисията заяви, че иска да има правото да дава приоритет на случаите, за да може да  се съсредоточава в разследването на тези случаи, които имат реален потенциал да повлияят върху конкуренцията и търговията на вътрешния пазар. Понастоящем, ГД "Конкуренция" трябва да разгледа всички постъпили жалби, които средно са около 300 на година.
Освен това Комисията иска да й се увеличат разследващите правомощия, чрез които да може да задължава директно получателите на държавна помощ и трети страни да й предоставят поисканата от тях информация. Съгласно настоящите правила, ГД "Конкуренция" трябва да изисква информация чрез посредничеството на държавите-членки, а третите страни не са задължени да дават становища.
Чрез предложените промени ГД "Конкуренция" заявява, че би искала да бъде в състояние да действа по-бързо и да започва разследвания по своя собствена инициатива в областите, в които смята, че има значително нарушаване на конкуренцията, което може да доведе до възпрепятстване на функционирането на вътрешния пазар.
Становища по предложението могат да се изпращат  до 5 октомври 2012 г.
Повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар