вторник, 24 юли 2012 г.

Държавна помощ: Обществено обсъждане на насоките за рисков капитал


В контекста на обявената мащабна инициатива за модернизация на правилата за държавна помощ, Европейската комисия започна преглед на насоките за рисков капитал. Целта е да се осъвременят критериите за оценка на съвместимостта на мерките за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) при достъпа им до рисков капитал.  Прегледът на насоките започва с обществено обсъждане. 
Обявявайки общественото обсъждане, ЕК приканва държавите-членки и други заинтересовани страни до 05.10.2012 г. да представят своите коментари относно прилагането на насоките за рисков капитал и на достъпа на МСП до финансиране като цяло. 

Повече информация за общественото допитване:

Няма коментари:

Публикуване на коментар