вторник, 24 юли 2012 г.

Цифрови технологии: Комисията започва обществено допитване относно запазването на отворен Интернет


Европейската комисия стартира обществена обсъждане като поставя въпроса  как да запази и гарантира отворения и неутрален характер на Интернет .
Целта на общественото допитване е да търси отговори на въпроси относно прозрачността, комутацията и някои аспекти на управлението на интернет трафика. 
ЕК очаква в обсъждането да се включат всички заинтересовани публични органи и частни страни, включително стационарни и мобилни доставчици на интернет услуги, интернет съдържание и приложения, производители на оборудване, транзитни доставчици, инвеститори, обществени органи, сдружения за защита на потребителите. Постъпилите становища ще се използват за изработване на окончателния вариант  на планираните от Комисията препоръки, които да гарантират реален избор за потребителите и "мрежовата неутралност"представени от заместник-председателя на ЕК Нели Крус на 29 май 2012 г. 
По-специално Комисията събира мнения по въпроси, свързани с:
  • управлението на Интернет трафика, включително управление на претоварването, управлявани услуги и въпросите на неприкосновеността на личния живот;
  • прозрачност, по-специално по отношение на действителните резултати на Интернет (скорост и качество) и ограниченията на продукти за достъп до Интернет;
  • възможността за потребителите да сменят оператори и
  • въпроси, свързани с Интернет за взаимно свързване между операторите на мрежи.
Отговорите на общественото допитване трябва да бъдат изпратени до ЕК преди 15 октомври 2012 г..

Няма коментари:

Публикуване на коментар