четвъртък, 19 юли 2012 г.

Антитръст: ГД „Конкуренция” започва ново разследване срещу компанията Microsoft

В специално изявление заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за политиката на конкуренция обяви, че започва ново антитръстово производство срещу Microsoft, поради възникнали съмнения за евентуално неприлагане на поетите през 2009 г. ангажименти в областта на уеб браузърите.
Откритото производство има за цел да проучи дали Microsoft стриктно спазва поетите ангажименти, свързани с предлагане на потребителите на „екран за избор”, който би им позволил лесно да изберат своя предпочитан браузър.
Въз основа на получена информация, Комисията счита, че Microsoft може би е спрял да предоставя „екран за избор" на браузър с Windows 7 Service Pack 1, който бе представен на пазара през февруари 2011. Комисията започва производство срещу Microsoft, въпреки че компанията е представила в края на декември 2011 г. доклад, в който сочи, че търговското поведение на компанията е в съответствие с поетите пред ЕК ангажименти.
В отговор на този доклад, комисарят по конкуренция сочи постъпили данни в комисията, според които от февруари 2011 г. до днес, около 28 милиона потребители на Windows в ЕС не могат да видят екрана за избор. Microsoft също е признал, че екрана за избор не се е показвал през този период. По този повод комисарят по конкуренция ясно заявява, че Комисията гледа много сериозно на случаите с поемане на задължения и няма да се поколебае да наложи сериозни санкции на Microsoft, ако при сегашното разследване се установи, че компанията е в нарушение.
Ако се установи, че Microsoft е нарушил правно обвързващите ангажименти, той може да бъде глобен до 10% от общия годишен оборот на компанията.
Поемането на ангажименти от самите предприятия е бърз начин за разрешаване на проблемите за конкуренцията и представляват добра алтернатива на дългите антитръстови производства. Това е вярно, особено в бързо развиващи се пазари като ИТ сектора. Но, комисарят напомня, че тази практика може да работи, само ако предприятията стриктно спазват и изпълняват поетите от тях ангажименти.
Комисар Алмуния също насърчава участниците на пазара да информират комисията за всички случаи, при които забелязват нередности или неспазване на решенията на комисията с поети ангажименти.
В допълнение той посочва, че ГД „Конкуренция” ще предприеме допълнителни стъпки и ще направи мониторинг и на други случаи, при които страните са поели ангажименти.
На първо време ЕК възнамерява да направи миниторинг как се изпълняват поетите ангажименти от Standard & Poor и какви са резултатите от прилагането на изключително сложните ангажименти, поети от френската енергийна компания EDF, във връзка със сключените от нея дългосрочни  договори на пазара на едро  за електроенергия.

История на поетите ангажименти за предоставяне на „екран за избор" на браузър

На 16 декември 2009 г. Европейската комисия прие решение, с което утвърди като правно обвързващи ангажиментите, предложени от Microsoft, с които се цели засилване на конкуренцията на пазара на уеб браузъри. Ангажиментите са в отговор на опасенията на Комисията, че Microsoft може да е обвързал своя уеб браузър Internet Explorer с операционната система за персонални компютри Windows в нарушение на правилата на ЕС относно злоупотребата с господстващо положение на пазара (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Според решението Microsoft се ангажира да предложи на европейските потребители на Windows избор между различни уеб браузъри и да позволи на производителите и на потребителите на компютри възможността да деактивират Internet Explorer. Решението е прието в съответствие с член 9 от Регламент 1/2003 относно прилагането на антитръстовите правила на ЕС. В него не се прави заключение дали е налице злоупотреба с господстващо положение по смисъла на член 102 от ДФЕС, но се приемат предложените правно обвързващи Microsoft ангажименти.
По-конкретно, Microsoft се задължава в продължение на пет години (до 2014 г.) в Европейското икономическо пространство да предоставя възможност (чрез механизма Windows Update) на потребителите на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 посредством „екран за избор“ да изберат по един информиран и непредубеден начин кой уеб браузър (и) искат да инсталират в допълнение към, или вместо уеб браузъра на Microsoft.  Ангажиментите предвиждат също така производителите на компютри да могат да инсталират конкурентни уеб браузъри, да ги активират като основни и да деактивират Internet Explorer
В съответствие с поетите задължения компанията предоставя на европейските потребители плез март 2010 г. възможност да действителен избор чрез "екран за избор".
Сега Комисията ще разследва дали Microsoft спазва така поетите задължения, по-специално ангажимента за предоставяне на екран за избор на браузър на потребителите на Windows 7.
Повече информация за задължението за предоставяне на екран за избор на браузър ТУК.


История на другите антитръстови производства срещу Microsoft
През 2004 г. Комисията прие решение, с което изиска от Microsoft да разкрие пълна и точна информация за оперативната съвместимост на разработчици на сървърни операционни системи за работни групи (файлове, принтиране и мрежови сървъри) при разумни условия, така че те да могат да работят съвместно с доминиращата на пазара Windows PC операционна система на Microsoft. В решението се констатира, че обвързването на Windows Media Player в операционната система на Windows е злоупотреба с господстващо положение. Комисията наложи санкция в размер на 497 милиона евро.
През юли 2006 г. Комисията наложи на Microsoft първата имуществена санкция в размер на 280,5 милиона евро за неспазване на задълженията, произтичащи от решението от 2004 г. относно пълнотата и точността на информацията за съвместимост. Това е първият път, когато Комисията налага имуществена санкция за неспазване на постановено от нея решение.
През 2008 г. Комисията наложи на Microsoft за втори път имуществена санкция в размер на 899 милиона евро, за не спазване отново на задълженията, произтичащи от решението от 2004 г. относно нивото на авторските и лицензионните възнаграждения при осъществяване на оперативната съвместимост
На 27 юни 2012 г. Общият съд потвърди това решение на Комисията и намали несъществено санкцията от 899 милиона евро на 860 млн. евро.
Видео с изявлението на комисар АлмунияНяма коментари:

Публикуване на коментар