петък, 27 юли 2012 г.

Виртуален университет по конкурентно право


Международната мрежа по конкуренция (International Competition Network) предлага виртуален университет да разработи цялостна учебна програма с учебни материали по конкурентно право.
Учебните модули включват  видео лекции и допълнителни материали, разработени и представени от разнообразна група от международни учени по конкурентно право и практикуващи експерти.
Целта на виртуалния университет е да създаде  он-лайн интерактивен образователен център, който да подпомага  експертите от органите за защита на конкуренцията от цял ​​свят.
През 2011 - 2012 г. са разработени общо осем модула, представящи различни теми от  конкурентното право, включително основите на политиката на конкуренция, хоризонталните ограничения (картелите), как се определят предприятията с господстващо положение и анализ на тяхното поведение и сливания.


Модулът  за обучение по прилагане на Програмата за освобождаване от санкции при картелни случаи - Leniency е разработен от ГД "Конкуренция" на  Европейската комисия .

Няма коментари:

Публикуване на коментар