вторник, 20 ноември 2012 г.

Енергетика: Актуални данни за цените на газа в Европа


Вече е факт новият  договор с Газпром за доставка на газ  след 1-ви януари 2013г. Въпреки че беше съобщено за 20 %-но намаление на цената, все още не е съвсем ясно това как ще се отрази на реалните цени при доставката на газ.

Поне според доклада, публикуван от Европейската комисия на всеки три месеца, цената на газа за България непрекъснато се покачва и е една от най-високите в Европа.
Преди няколко дни бе публикуван поредният доклад за развитието на газовия пазар в Европа, който обхваща периода до месец септември 2012г.
В анализа се посочват основните  акценти в развитието на газовия пазар в Европа, а именно:
 •  отчетеното потребление на природен газ в ЕС за първата половина на 2012 г., представлява най-ниската консумация за първото полугодие през последните десет години. Тя е с 7% по-ниска в сравнена с полугодието на 2011 и с 14% по-малка  спрямо  2010.
 •   цените по всички договори за природен газ - хъб, втечнен природен газ (ВПГ), дългосрочни  договори са се увеличили през същия период. Най-високите увеличения са констатирани между първата половина на 2011 г. и първата половина на 2012 г. при което цените по дългосрочните договори бележат най-висок ръст:


Например: газ от Алжир за Испания- ръст +33%, газ от Нидерландия до Италия- ръст +43%, газ от Норвегия за Италия – ръст +34%, газ от Русия за България- ръст  +50%, газ от Русия за Чехия – ръст +38%).
 • обемът на  вноса на природен газ в ЕС през първата половина на 2012 г. е намалял по-бързо, отколкото потреблението (внос -12%, потребление  -7%). Най-голямо намаление има при вноса ВПГ, който бележи спад  34 % за същия период.
 •  вносът от Катар представлява половината от целия внос на втечнен природен газ през първото полугодие на 2012, но в същото време това е с 34% по-малко в сравнение със същия период през 2011 г., а от третия по важност вносител- Нигерия, вносът има спад с 44% спрямо първото полугодие на 2011.
 •  Япония и Корея, които продължават да плащат високи цени за внос на  втечнен природен газ (17,2 $ / MMBtu и 16,6 $ / MMBtu, съответно през юни 2012 г., в сравнение с 9,8 $ / MMBtu средното за ЕС) представляват силна конкуренция при вноса на втечнен газ спрямо този за ЕС. Високите цени, отчетени в тези страни, обясняват значителния спад при вноса на втечнен природен газ за Европа.
 • това развитие на световното търсене на втечнен природен газ не дава гаранция, че при възстановяване на търсенето на природен газ в ЕС, цената на втечнения газ ще се върне към равнището от 2011 г.
 •  в анализа се отчита и информацията, широко отразена в пресата, че  през последните няколко месеца някои държави вносители на газ от Русия, са успели да се споразумеят с "Газпром" за отстъпки до 10% от цената в подписаните от тях договори. Според изчисленията на Комисията, направени въз основа на най-новите налични данни (първото тримесечие на 2012 г.) вноса на руски газ за Германия може би е с по-голяма отстъпка -19%, а цената е 27,7 € / MWh, която се различава от теоретично изчислената цена в съответствие с формулата за ценообразуване спрямо цената на петролните деривати за същия период - 34.3 € / MWh.
 • ЕК отбелязва, че цените на газа за Германия са в  рязък контраст с цените, изчислени въз основа на данните при търговията с газ с други европейски държави-членки, някои от които са изцяло или основно зависими от вноса на руски газ. Така например данните разкриват  огромни различия в цените: България плаща средно от 42,2 € / MWh, Чехия 37.4 € / MWh, Естония 33,1 € / MWh, Латвия 31,7 € / MWh, Литва 38,7 € / MWh и Словакия 31 € / MWh за руския газ през този период.
 •  голямата  разлика в цените, заплащани за руския газ от различните държави-членки, и непрекъснато покачване на цените в разгара на икономическата криза, е предизвикало и искането за намаление на цените за доставка, включително и започналото разследване на ЕК за евентуална злоупотреба с господстващото положение от страна на „Газпром“.
Следващите три графики илюстрират факта, че държавите от Източна и Южна Европа продължават да плащат едни от най-високи  цени на природния газ в ЕС.


В анализа на ЕК са посочени следните причини за установената асиметрия при цените на природния газ  в тази част на континента:
 •  Балтийските страни и страните от  Централна и Южна Европа нямат диверсифицирано портфолио за доставка на газ от различни източници и в много от случаите не разполагат с избор на маршрут за доставките на газ. Възникналата криза между Украйна и Русия, при която бяха спрени  газовите доставки през 2009 г. на практика илюстрира колко са уязвими тези държави  при отсъствие на алтернативни доставки на газ.
 •  В допълнение, тези държави  все още не са разработили  активна спот  (хъб)  търговия на газ, а заплащат газа по високи цени , индексирани в съответствие с цените на суровия петрол и петролните деривати. Безспорно е, че този механизъм на ценообразуване води до съществено оскъпяване на газа, в сравнение със спот  цените.
В контекста на посочения ръст на цената на газа за България -50%, който според ЕК е довел до най-високите цени за България, възниква основателния въпрос 20% намаление от 1-ви януари 2013 г. ще доведе ли наистина до изравняване на цените на газа в България със средно европейските цени.
Към днешна дата, при оскъдната информация относно приетата формула за изчисляване на цената по новия договор, е трудно да се правят прогнози за реалната цена на природния газ. Явно ще трябва да се изчака отново анализа на ЕК през следващите тримесечия на 2013 г., за да се направят по конкретни изводи.

Карта с цените на природния газ по държави членки 



Няма коментари:

Публикуване на коментар