четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Икономическа политика: Какво трябва да означава за Европа "Интелигентен и приобщаващ растеж"

Днес в Официален вестник на ЕС е публикувано Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Интелигентен и приобщаващ растеж“

Няма коментари:

Публикуване на коментар