неделя, 25 ноември 2012 г.

Как Испания подкрепя малките и средни предприятия


Много често чувам в България да се говори, че малките и средни предприятия (МСП) са в основата на развитието на един конкурентен пазар, който може да осигури работни места и растеж на икономиката.
Но, както обикновено реалните стъпки и целенасочените политики в подкрепа на тези твърдения са крайно недостатъчни и хаотични.
Предлагам една информация как Испания на практика подпомага развитието на МСП.
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) съобщи, че отпуска заем на испанския  Instituto de Crédito Oficial (ICO) в размер на 500 000 000 евро. Заемът цели да създаде благоприятни условия и да финансира инвестиционните проекти и работния капитал на малки и средни предприятия, главно от сектора на  промишлеността и услугите. ICO ще добави още 500 000 000 евро към заема от ЕИБ, което означава, че общо 1 млрд. евро ще се влеят  в сектора на малкия бизнес.

Заемът от ЕИБ ще бъде използван за финансиране на малки и средни проекти, осъществявани от МСП, главно в изостаналите региони на Испания, където малките и средни предприятия са от ключово значение за запазване и създаване на работни места. С целенасочено финансиране ще се подкрепят и проекти, които допринасят за спестяване на енергия и диверсификация, за насърчаване на частното предприемачество в секторите на здравеопазването и образованието.
На практика кредитната линия осигурява достъп на малките и средни предприятия до кредитиране  при преференциални условия и подчертава силната подкрепа на ЕИБ за икономическото възстановяване на Испания. ЕИБ посочва, че това не е първата кредитна линия за Испания. Сегашното финансиране е станало възможно защото предходната кредитна линия е използвана в пълен размер, чрез нея са финансирани общо 12 863 инвестиционни проекти, главно в автомобилната промишленост (3 221 проекти), преработващата промишленост (2 046 проекти) и в транспорта (1 949 проекти).
Финансирането е и в съответствие с европейската политика целенасочено да се подпомага малкия бизнес в настоящата икономическа криза чрез улесняване на достъпа до кредити с дълъг матуритет, гъвкави графици за изплащане и ниски лихвени проценти, което спомага за устойчивостта на МСП  и се насърчава създаването на работни места.

Instituto de Crédito Oficial е държавна банка, към Министерството на икономиката и конкурентоспособността на Испания.
Тя финансира инвестиционни проекти и поддържа ликвидността на испанските фирми, за да помогне подобряване на  конкурентоспособността им и гарантира  техния принос към икономическия напредък на страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар