сряда, 21 ноември 2012 г.

Енергетика: Комисията продължава с наказателните процедури срещу държавите-членки за неизпълнение на задължението за пълно въвеждане на европейските правила


Днес Европейската комисия съобщи, че сезира Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задължението за транспониране на правилата за вътрешния енергиен пазар (директивите от Третия енергиен пакет) от страна  на Полша и Финландия. Към днешна дата Полша е транспонирала само частично Директивата за природния газ в националното си  законодателство. Финландия не е напълно транспонирана нито Директивата за електроенергия, нито Директива за газа. ЕК напомня, че тези директиви трябваше да бъдат транспонирани от държавите-членки до 3 март 2011.
Комисар Йотингер отново заявява непоколебимата си решителност да работи за цялостно въвеждане на европейските енергийни правила от държавите членки.
"Прилагането на законодателството за вътрешния енергиен пазар е от жизненоважно значение за завършване на единния пазар. Днешните случаи на нарушения следват нашето Съобщение от миналата седмица за вътрешния енергиен пазар. Законодателството дава основата за развитието на един истински функциониращ пазар и ние сме сериозно загрижени за постигането на тази цел навсякъде в ЕС. Едва тогава потребителите ще могат да се възползват от всички преимущества, които един конкурентен пазар може да предложи."
За Полша Комисията предлага налагането на ежедневна санкция в размер на 88 819,2 € за Директивата за газ.
За Финландия Комисията предлага ежедневна санкция  в размер на 32 140,8 €, заради непълно транспониране на Директивата за електроенергия и ежедневна санкция  в размер на 28 569,6 € за Директивата за газ. Дневните санкции ще бъдат изплащани, считано от датата на решението на Съда до датата, на която Полша и Финландия уведомят  Комисията, че са приложили изцяло енергийните правила в националното си законодателство.
Тези финансови санкции са предложени от Комисията по силата на Договора от Лисабон. При определяне на размера са взети под внимание продължителността и тежестта на нарушението, както и размера на съответната държава-членка.
Окончателният размер на санкциите ще бъде определен от Съда.
Комисията напомня, че е изпратила официални уведомителни писма до Финландия и Полша през септември и ноември 2011 г., и съответно е изпратила Мотивирани становища до Полша през юни 2012 г. и до Финландия през април 2012.
Въпреки това двете държави все още не са напълно транспонирали директивите.
Днешните решения са в допълнение към решенията от месец октомври тази година.
Комисията също информира, че продължава да проучва ситуацията в други държави-членки, до които е адресирала мотивирани становища за непълно транспониране на директивите за електроенергия и газ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар