четвъртък, 9 октомври 2014 г.

Енергетика:Ще стане ли ядрения синтез реалност?Възможно ли е чрез ядрения синтез да се произвежда електричество? На този въпрос се опитва да отговори създадената от Европейската комисия и Европейските лаборатории за изследване на ядрения синтез "Съвместна програма за ядрени синтез Horizon2020 ‘EUROfusion’". Целта на програмата е да постигне значим прогрес при реализацията на технологията за ядрения синтез. Програмата ще се финансира с 850 милиона евро за периода 2014-18 г. Главният фокус на програмата се поставя върху научната и техническата помощ за вече разработвания във Франция експериментален реактор - International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER.
EUROfusion също има за цел да изследва фундаментални въпроси свързани с конструирането на следващо поколение демонстрационен реактор, който да може да се свърже с мрежата и да докаже на практика, че към 2050 г. е възможно в света да се произвежда енергия чрез ядрен синтез, наред с енергията от слънце и вятър.
Повече информация за:

Няма коментари:

Публикуване на коментар