понеделник, 20 октомври 2014 г.

Енергетика: Енергетиката отново е в дневния ред на Европейския съветНа 23 и 24 октомври в Брюксел ще се проведе среща на Европейския съвет.

Основната тема за дискусии и за вземане на решение ще бъде

КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИКА

В съответствие със своите заключения от 20—21 март 2014 г. и 26—27 юни 2014 г. Европейският съвет ще вземе окончателно решение във връзка с новата рамка на политиката в областта на климата и енергетиката, включително за допълнителни мерки, целящи подобряването на енергийната сигурност в Европа, и за конкретните цели за 2030 г. по отношение на междусистемните връзки. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар