четвъртък, 9 октомври 2014 г.

Телекомуникации: Комисията намалява броя на регулираните пазари в ЕвропаДнес Европейската комисия съобщи, че е постигнато съгласие между държавите членки два от регулираните телекомуникационни пазари в Европа за не подлежат повече на регулиране. А два други да бъдат предефинирани, за да се вземат предвид пазарното и технологичното развитие. Правилата влизат в сила незабавно.

Освободени от регулиране са:
а) пазарът на дребно за достъп до фиксирани телефонни услуги и
б) пазарът на едро за генериране на повиквания във фиксирани мрежи.

Защо се либерализират пазарите на фиксирани телекомуникационни услуги?
През последните години се наблюдава намаляване на обема на повикванията във фиксирани мрежи, тъй като клиентите преминават към алтернативни решения, като интернет телефония (VoIP) и мобилни обаждания, както и към алтернативни доставчици, опериращи изцяло в интернет без участието и извън контрола на предприятията, притежаващи конкретната мрежа (OTT — over the top). Потребителите, които все още използват фиксирани телефонни връзки, благодарение на наличието на ефективна конкуренция вече могат да купуват фиксиран достъп от редица различни платформи, като традиционни телефонни мрежи, оптични или кабелни мрежи, както и от алтернативни оператори, предлагащи широколентови и гласови услуги чрез необвързан достъп до абонатните линии.
Защо други пазари остават регулирани?
На някои пазари на съобщенията продължават да съществуват много високи бариери за навлизане, което възпрепятства развитието на конкуренцията в обозримо бъдеще.
Това са широколентовите пазари, които включват продукти за достъп на едро, необходими за предоставяне на широколентови услуги на дребно (новите пазари 3a, 3б и 4, заменящи пазари 4, 5 и 6 от версията на препоръката от 2007 г.) Съгласно новите правила продуктите за виртуален достъп могат да бъдат считани за заместители на физическия необвързан достъп, когато притежават определени характеристики. Тези пазари ще подлежат на регулиране до 2010 г.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар