понеделник, 30 март 2020 г.

Държавна помощ: ЕК се консултира с държавите членки за разширяване на временната мярка за държавна помощ


Европейската комисия съобщи, че на 27 март 2020 г. вечерта е изпратила до държавите членки писмо с искане на становище по проект с предложение за разширяване на  Временната рамка за държавна помощ, приета на 19 март 2020 г.,с цел подкрепа на  икономиката в контекста на епидемията от коронавирус. Комисията съобшава, че само за няколко дни е взела 14 решения за държавна помощ въз основа на Временната рамка, като е одобрила 22 национални мерки, които осигуряват така необходимата ликвидност на европейските предприятия в тези трудни времена. Сега Комисията предлага да се разшири обхвата на временната рамка, като се добавят допълнителни възможности за подкрепа чрез пет вида мерки за помощ. Държавите членки вече имат възможността да коментират проекта на комисията. Комисията има за цел да въведе изменената Временна рамка тази седмица.

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заявява: "Управлението на икономическото въздействие на епидемия от коронавирус изисква решителни, бързи и най-важни координирани действия. Правилата на ЕС за държавната помощ предоставят набор от инструменти, с които държавите членки да помагат на дружествата в този труден момент. Ще добавим към този инструментариум, за да дадем възможност на държавите-членки да подкрепят компании, които разработват, тестват и произвеждат така необходимите продукти за борба с коронавируса, като ваксини, медицински изделия и предпазни средства. Ще дадем също така възможност на държавите членки да предоставят целенасочена подкрепа за запазване на работни места в сектори и региони, които са засегнати особено силно от епидемията, като ги облекчат от данъчното плащане и социалноосигурителните вноски или като предоставят субсидии за заплати. Комисията ще продължи да прави всичко възможно, за да подкрепи европейските правителства и граждани."

Петте предложени мерки са:
1.Повече подкрепа за научноизследователска и развойна дейност, за справяне с настоящата здравна криза предизвикана от коронавируса. Може да се предостави още повече помощ, ако държавите членки си сътрудничат трансгранично.
2.Повече подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за тестване на продукти, свързани с овладяването на епидемията от коронавируса, защитен материал и дезинфектанти. Държавите членки могат също да предоставят гаранции no-loss guarantees, за да стимулират компаниите да инвестират. Може да се предостави още повече помощ, ако държавите членки си сътрудничат трансгранично.
3.Повече подкрепа за производството на продукти, които са от значение за справяне с епидемияте от коронавирус, като ваксини, медицинско оборудване или устройства, защитен материал и дезинфектанти. Държавите членки могат също да предоставят гаранции no-loss guarantees за да стимулират компаниите да инвестират. Може да се предостави още повече помощ, ако държавите членки си сътрудничат трансгранично.
4.Целенасочена подкрепа под формата на отлагане на плащанията на данъци и/или спирането на вноските за социално осигуряване на работодателите, за да се избегнат съкращенията, дължащи се на кризата от  коронавируса  в определени региони или сектори, които са най-тежко засегнати от епидемията.
5.Целенасочена подкрепа под формата на субсидии за заплати за служителите, за да се избегне прекъсване на работа поради кризата предизвикана от коронавируса в определени региони или сектори, които са най-силно засегнати от епидемията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар