понеделник, 30 март 2020 г.

Държавна помощ: Комисията одобри схема на Франция за 1,2 милиарда евро за малки предприятия с временни финансови затруднения поради епидемията от коронавирус


Европейската комисия съобщи, че е одобрила, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, предложена от Франция схема, наречена „Фонд за солидарност“ "Fonds de solidarité", с бюджет  1,2 милиарда евро за подкрепа на микропредприятия и самонаети лица, засегнати от икономическите последици от епидемията от коронавирус.
Мярката за подпомагане  на Франция
Мярката представлява  схема за подпомагане на малки и микропредприятия, както и на самонаети лица, засегнати от епидемията от коронавируса. Бюджетът на мярката е в размер на 1,2 млрд. eвро. Подпомагането е под формата на преки безвъзмездни средства, за да могат бенефициерите да се справят с оперативните си разходи в трудната ситуация, причинена от пандемията от коронавирус.  Бенефициерите са дружества с максимум 10 служители и годишен оборот, който не надвишава 1 милион евро. Помощта е допустима за дружествата, чиято дейност е била закрита с административно решение в резултат на епидемия от коронавирус, или когато месечният им оборот през март 2020 г. е спаднал със 70% спрямо оборота им през същия период на миналата година.
Според Комисията схемата, за която е направено уведомление от Франция, съответства на условията определени във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. По-специално, тя позволява преки безвъзмездни средства, които не могат да надвишават 3500 евро на дружество.
Поради това Комисията стига до заключението, че мярката ще допринесе за управлението на икономическото въздействие на коронавируса във Франция.Тя  е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член  107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар