четвъртък, 16 юли 2020 г.

Антитръст: ЕК започва антитръстово проучване на конкуренцията при Internet of Things


Европейската комисия обяви, че започва антитръстово проучване на конкуренцията в сектора на интернет на предметите (ИнП) Internet of Things (IoT) за свързаните с потребителите продукти и услуги в Европейския съюз.

Секторното проучване ще се съсредоточи върху свързаните с потребителите продукти и услуги, които са свързани към мрежа и могат да бъдат контролирани от разстояние, например чрез гласов асистент или мобилно устройство. Те включват интелигентни домакински уреди и устройства за носене. Знанията за пазара, придобити благодарение на проучването, ще допринесат за прилагането от страна на Комисията на правото в областта на конкуренцията в този сектор.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, описва конкретна ситуация относно IoTОчаква се потребителският интернет на предметите да нарасне значително през идните години и да се превърне в нещо обичайно в ежедневието на европейските потребители. Представете си следното: интелигентен хладилник, който прави списъка ви за хранителни продукти, вие отваряте този списък на интелигентното си устройство и поръчвате нужното от магазин, който изпраща продуктите до вашата врата, която се отключва автоматично с една дума. Възможностите изглеждат безкрайни. Достъпът до големи обеми данни на потребителите изглежда обаче е ключът към успеха в този сектор. Затова трябва да гарантираме, че участниците на пазара не използват контрола си върху тези данни, за да нарушават конкуренцията или да затворят тези пазари за конкурентите. Настоящото секторно проучване ще ни помогне да разберем по-добре естеството на възможните проблеми за конкуренцията в този сектор и вероятните последици от тях.

Въпреки сравнително ранния етап на развитие на сектора на интернет на предметите за стоки и услуги, свързани с потребителите, в Европейския съюз, съществуват признаци, че определени практики на предприятията могат да нарушат конкуренцията структурно. Те са свързани с ограниченията на достъпа до данни и оперативната съвместимост, както и с определени форми на отдаване на предимство на собствените продукти и практики, свързани с използването на частни стандарти. Екосистемите на интернет на предметите често се характеризират със силни мрежови ефекти и икономии от мащаба, което може да доведе до бърза поява на господстващи цифрови екосистеми и пазачи на входа и може да породи рискове от господстваща позиция на пазара на един участник.

Поради това в рамките на това секторно проучване на конкуренцията Комисията ще събере информация за пазара, за да разбере по-добре естеството, разпространението и въздействието на тези потенциални проблеми в областта на конкуренцията, както и за да ги разгледа в контекста на антитръстовите правила на ЕС.

Секторното проучване ще обхване продукти като устройствата за носене (напр. интелигентни часовници или устройства, проследяващи физическата форма) и свързаните потребителски устройства, които се използват в контекста на интелигентните домове, като например хладилници, перални машини, интелигентни телевизори, интелигентни високоговорители и осветителни системи. Чрез секторното проучване ще бъде събрана и информация за услугите, налични чрез интелигентните устройства, като услугите за стрийминг на музика и видео съдържание, както и за гласовите асистенти, използвани за достъп до тези услуги.

Ако Комисията открие конкретни проблеми във връзка с конкуренцията, след като анализира резултатите, тя може да започне разследване по конкретни случаи, за да гарантира спазването на правилата на ЕС относно ограничителните търговски практики и злоупотребата с господстващо положение на пазара (членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Проучването допълва други действия, предприети в рамките на стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии, по-специално регулаторните инициативи, свързани с изкуствения интелект, данните и цифровите платформи.

Следващи стъпки

През следващите седмици Комисията ще изпрати искания за информация до редица участници, извършващи дейност в областта на интернет на предметите за свързани с потребителите продукти и услуги в целия ЕС. Засегнатите предприятия могат да включват например производителите на интелигентни устройства, разработчиците на софтуер и съответните доставчици на услуги. Съгласно антитръстовите правила на ЕС Комисията може да поиска от предприятията и търговските сдружения да предоставят информация, документи или изявления в рамките на проучването на даден сектор.

Комисията очаква да публикува предварителен доклад относно отговорите, който ще бъде предмет на консултацията, през пролетта на 2021 г. Окончателният доклад ще последва през лятото на 2022 г.

Това секторно проучване следва редица други секторни проучвания в сферата на антитръстовата политика, проведени през последните години в области като финансовите услуги, енергийните, фармацевтични продукти и електронната търговия. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта за секторните проучвания на ГД „Конкуренция“.
Видео от пресконференцията на зам.председател на ЕК Вестегер

Няма коментари:

Публикуване на коментар