вторник, 4 октомври 2011 г.

Цифрови технологии: ЕК започва обществено обсъждане относно достъпа до телекомуникационните мрежи

Европейската комисия стартира две обществени консултации във връзка с достъпа на алтернативни оператори до фиксираните телефонни и широколентови мрежи на установените оператори на пазара. Консултациите са част от усилията на Комисията да стимулира единния пазар за телекомуникационни услуги като осигурява последователни и съгласувани подходи за регулиране на телефонните и широколентовите мрежи във всички държави-членки.
  • Първата консултация се отнася до осигуряването на недискриминационен достъп на алтернативни оператори до инфраструктурата и услугите на телекомуникационните оператори с господстващо положение на пазара.
  • Втората се отнася до начина, по който националните регулатори изчисляват цените на едро, заплащани от алтернативните операторите за достъп до мрежата (мерки за разходно ориентирани цени).
Комисисията очаква резултатите от обсъждането да й помогнат да изготви препоръки за последователно, стимулиращо инвестициите прилагане на мерките за равнопоставеност и контрол върху цените.

До 28 ноември 2011 г. участие и в двете консултации могат да вземат телекомуникационни оператори, организации на потребители, национални регулатори, представители на държавите-членки и други заинтересовани страни.

Повече информация за общественото обсъждане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар