събота, 8 октомври 2011 г.

Енергетика: Европейският енергиен пазар - сравнение на цените на електроенергия и газ по държави - членки

На конференцията за завършване на енергийния пазар до 2014 г., проведена на 29 септември 2011 г. в Брюксел, генералнит  директор на ГД "Енергетика" на Европейската комисия - Филип  Лоу представи презентация с основните показатели, характеризиращи  състоянието на енергийния пазар в Европейския съюз.

Интересни ценови данни  за  България
От представеното сравнение на цените на електроенергията за домакинствата по държави - членки  през второто полугодие на 2010 г. е видно, че в България заедно с Румъния, Гърция , Естония и Латвия - цените на едро без включен ДДС са най-ниски. В рамките на 0.06 - 0.07 евро за kWh.
За разлика от цените на електроенергията, цените на едро на природния газ, който България получава на границата с Русия са едни от най-високите в сравнение с другите държави - членки.
В държавите - членки където има диверсификация на газовите доставки  цените са средни цени на едро за 2010 г.
В легендата към картата с цените са дадени поясненията относно начина на изчисляване на трите групи ценови равнища:
LTC-Цената е за внос на газ доставян по дългосрочни споразумения с доставчика.
LTC1- Цената е за внос на границата на държавата - членка в случай на няколко страни доставчици.
LTC2-Цената е на границата на внос на газ от Русия.
Там където има няколко доставчика средната цена е изчислена като са използваните източници за цените ( hub, LTC и LTG в тази страна)
Цените са в евро за MWh.
Изчислени по този начин най-високите цени са в България, Румъния, Унгария и Балтийските страни- Естония и Литва.
България заедно с Унгария, Словакия, Чехия и Гърция е най-засегната държава - членка от спирането на доставките на газ от Русия през 2009 г, което е в резултат, на липсата на интерконекторни връзки, които да позволят свързването и доставка на газ от алтернативни тръбопроводи, пренасящи газ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар