вторник, 28 януари 2014 г.

Сливания: Формуляри за предоставяне на уведомления при концентрации между предприятияВ официален вестник от 28 януари 2014 г. е публикувано Съобщение  в  съответствие  с  член 3,  параграф 2,  член 6,  параграф 2,  член 13,  параграф 3,  член 20, параграф 1,  член 20,  параграф 1а  и  член 23,  параграф 4  от  Регламент(ЕО)  № 802/2004  на Комисията за  прилагане  на  Регламент (ЕО)  № 139/2004  на  Съвета  за  контрола  върху концентрациите  между  предприятията,  последно  изменен  с  Регламент  за изпълнение (ЕС)  № 1269/2013  на  Комисията.

Със съобщението Комисията  определя  броя  и  формата,  в  които следва да бъдат представяни уведомленията, мотивираните становища, мненията в отговор на  възраженията на Комисията,  предлаганите  ангажименти  от  засегнатите  предприятия  и  формулярът „RM“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар