вторник, 14 януари 2014 г.

Селско стопанство – Прогноза за развитието на основните селскостопански пазари в ЕС за периода 2013г. до 2023г.От началото на 2014 г. са в сила принципите на новата реформа на общата селскостопанска политика на (ОСП), които се основават на намаляване на прякото държавно регулиране и преминаване на сектора към пазарни отношения.

Новата политика за развитие на европейското селско стопанство в условията на конкурентен пазар изисква от държавите да имат добро разбиране на текущото състояние на сектора, а така също да са наясно с перспективите пред него в средносрочен план. Трябва да има и яснота как това развитие на сектора на ще се отрази на доходите на земеделските производители.
За това е необходимо държавите членки да разполагат с конкретни данни и модели за прогнозен анализ. 


Публикуваната Прогноза за развитието на основните селскостопански пазари и приходи в ЕС за периода 2013г до 2023 г.  е изготвена  на базата на приложени от ЕК агро – икономически модели,  които използват конкретни предположения по отношение на макроикономическите условия, околната среда, селското стопанство и търговската политика, метеорологични условия и развитието на международния пазар. Прогнозата би следвало да се разглежда от държавите членки като инструмент за анализ на средносрочното развитие на пазарите, но не и за краткосрочно прогнозиране и мониторинг.
Няма коментари:

Публикуване на коментар