петък, 31 януари 2014 г.

Съд на ЕС: Правилници с указания за страните как ще се разглеждат делата пред СъдаВ Официален вестник на ЕС от 31 януари 2014 г. са публикувани


ПРАКТИЧЕСКИ  УКАЗАНИЯ  КЪМ  СТРАНИТЕ  ОТНОСНО  ДЕЛАТА  ПРЕД  СЪДА

С публикувания процедурен  правилник,  Съдът отменя  Процедурния  правилник  от 19  юни 1991  г.,  последно  изменен  на 24  май 2011  г.  Целта  е структурата и съдържанието на новия правилник на Съда  да се адаптира в съответствие с настъпилите промени при разглеждане на споровете пред Съда и по – конкретно да се отчете растящия  брой  преюдициални  запитвания,  отправяни  от  юрисдикциите  на  държавите —  членки  на  Съюза. Актът също,  допълва  и  изяснява   редица  важни  аспекти на правилата,  които  уреждат  развитието  на  производството  пред  Съда.
В Официален вестник на ЕС от 1 февруари е публикуван

Няма коментари:

Публикуване на коментар