вторник, 28 януари 2014 г.

Срещата на върха ЕС-Русия в числаПо повод на 32-рата среща на върха Европейски съюз - Русия, която се провежда на 28 януари 2014 г. в Брюксел , статистическата служба на Европейския съюз Евростат, публикува  най-новите данни за търговията и инвестициите между Русия и ЕС.

Най-големият износител за Русия е Германия. Делът й в износа представлява почти една трета (27,4 млрд. Евро) от износа на ЕС 28 за Русия. Германия внася почти  една пета от целия внос на Русия за ЕС28. Следва  Италия (8,0 млрд или 9% ), Холандия и Полша ( и двете 6,1 млрд или 7% ) и Франция ( 6,0 млрд или 7% ).

При вноса от Русия Германия ( 28.8 млрд или 19% от вноса на ЕС ) е също най-големият вносител, следвана от Нидерландия  ( 22.4 млрд или 14% ) , Италия ( 14,9 млрд или 10%) и Полша ( 13,9 млрд. или 9 %) .

Двадесет държави- членки отбелязват дефицит в търговията с Русия през първите девет месеца на 2013 г., най-големият дефицит  е с Нидерлавдия  ( -16,3 млрд. евро ) , Полша ( -7.8 млрд. евро) , Италия ( -6,8 млрд) и Гърция ( -4,8 млрд. ), България също има висок дефицит при вноса спрямо Русия (-3 206 млрд.).


При излишъците данните са скромни , най-голям  излишък има  Австрия ( 1,2 млрд. евро) . 85% от износа на ЕС28 за Русия през първите девет месеца на 2013 са промишлени стоки, докато при вноса от Русия повече от 80% са енергийни ресурси.

 Данни за търговията между ЕС 28 и Русия в млрд. евро
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Russia
Exports
34.5
37.3
46.1
56.7
72.4
89.2
105.0
65.7
86.3
108.6
123.4
Imports
65.2
71.3
84.9
114.0
142.7
146.9
180.4
119.6
162.1
201.3
215.0
Balance
-30.7
-34.0
-38.8
-57.3
-70.3
-57.7
-75.5
-53.9
-75.8
-92.7
-91.6
Total Extra-EU
Exports
885.3
861.7
945.2
1 049.5
1 152.4
1 234.3
1 309.1
1 094.0
1 353.2
1 554.3
1 683.1
Imports
937.0
935.2
1 027.4
1 183.9
1 364.6
1 446.8
1 585.2
1 235.6
1 532.1
1 728.3
1 798.1
Balance
-51.7
-73.5
-82.2
-134.4
-212.2
-212.5
-276.1
-141.7
-178.9
-174.1
-115.0
Russia/Total
Exports
3.9%
4.3%
4.9%
5.4%
6.3%
7.2%
8.0%
6.0%
6.4%
7.0%
7.3%
Imports
7.0%
7.6%
8.3%
9.6%
10.5%
10.2%
11.4%
9.7%
10.6%
11.6%
12.0%
  
  Данни за търговията между държавите членки на ЕС 28 и Русия в милиони евро


Exports
Imports
Balance
Jan-Sep 2012
Jan-Sep 2013
Jan-Sep 2012
Jan-Sep 2013
Jan-Sep 2012
Jan-Sep 2013
EU28
91 206
90 198
159 002
155 813
-67 796
-65 615
Belgium1
4 092
4 005
6 269
7 779
-2 177
-3 775
Bulgaria
418
430
3 934
3 636
-3 516
-3 206
Czech Republic
3 445
3 295
4 368
4 022
-923
-727
Denmark
1 165
1 186
477
722
688
464
Germany
28 252
27 445
29 852
28 843
-1 600
-1 398
Estonia
1 113
1 027
771
625
342
401
Ireland
457
481
67
107
391
374
Greece
352
311
4 144
5 108
-3 792
-4 797
Spain
2 186
2 159
6 066
6 248
-3 880
-4 089
France
7 011
5 994
9 322
7 898
-2 311
-1 904
Croatia
244
165
984
977
-739
-811
Italy
7 281
8 047
13 552
14 895
-6 271
-6 848
Cyprus
18
20
11
46
6
-26
Latvia
1 365
1 228
886
795
479
433
Lithuania
3 039
3 522
5 585
6 049
-2 546
-2 527
Luxembourg
138
124
3
1
134
123
Hungary
1 893
1 913
4 660
4 695
-2 766
-2 782
Malta
17
35
1
5
16
30
Netherlands1
6 091
6 137
22 134
22 431
-16 043
-16 294
Austria
2 917
3 255
2 706
2 063
211
1 193
Poland
5 581
6 057
15 778
13 889
-10 197
-7 832
Portugal
137
207
417
748
-280
-540
Romania
762
1 011
1 758
1 652
-996
-640
Slovenia
828
894
279
361
548
533
Slovakia
1 835
1 895
4 375
4 371
-2 541
-2 476
Finland
4 163
3 982
7 616
7 940
-3 454
-3 958
Sweden
1 999
1 945
5 292
4 256
-3 293
-2 310
United Kingdom
4 407
3 427
7 696
5 651
-3 288
-2 224
Total Extra-EU28
1 252 676
1 299 146
1 352 098
1 263 846
-99 422
35 300
Russia / Total
7.3%
6.9%
11.8%
12.3%Директните инвестиции с големи разлики за периода 2009 – 2012 г.
Директните инвестиции на ЕС 28 в Русия бележат рязък ръст през 2010 г. спрямо 2009 г. от 8.8 млрд. eвро в 2009 до  27.8 млрд. евро през  2010 г., след това има рязък спад до 8.7 млрд. евро през 2011, и отново ръст до  17.9 млрд. евро през  2012, докато директните инвестиции на Русия в ЕС 28 намаляват от 12.5 млрд. евро през  2009 г. до 7.6 млрд.евро  през  2010 г., и отново бележат спад до 3.1 млрд. през  2011 г., след което нарастват до  8.4 млрд.през  2012 г.

   Директни инвестиции в милиони евро

2009
2010
2011
2012
EU28 FDI flows to Russia
8 828
27 828
8 655
17 857
Russian FDI flows to the EU28
12 497
7 630
3 138
8 448
  


Изявление на председателя на ЕК Барозо след срещата

Изявление на Херман ван Ромпой президент на Европейския съветНяма коментари:

Публикуване на коментар