понеделник, 22 март 2010 г.

Държавна помощ: Анализ на мерките, предприети от държавите-членки за справяне с финансовата и икономическа криза

На 17.03.2010 г. Главна дирекция „Конкуренция” на ЕК публикува на сайта си въпросник към държавите –членки, чиято цел е да се събере информация за изпълнението на мерките по Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза, приета през януари 2009 г. и изменена през декември 2009 г. През октомври 2009 г. страните са изпратили първия доклад за предприетите от тях мерки, в съответствие с чл. 6 от Временната рамка. Публикуваният втори въпросник изисква от държавите-членки да посочат повече и по- актуална информация за начина на използване на мерките, като вземат предвид настоящите икономически условия.


Срокът за отговорите по въпросника е 15.04.2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар