четвъртък, 25 март 2010 г.

Европейска седмица за устойчива енергия под надслов : Да декарбонизираме нашата енергия

Европейската седмица за развитие на устойчива енергия се провежда в периода 22-26 март и целта й е да фокусира вниманието върху декарбонизиране на енергийното бъдеще на Европа.Mr Günther H. Oettinger, комисарят по енергетика заявява по случай откриването на седмицата: „Сега е точния момент да определим нашата дългосрочна визия за Европейската политика в областта на енергетиката, и тази визия трябва да включва декарбонизацията и „зеления растеж”. Енергийната ефективност и възобновяемите източници могат да бъдат мощен фактор за икономически растеж и да допринесат за позитивно и по-интелигентно бъдещо развитие на обществото.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар