петък, 17 септември 2010 г.

Енергетика: Тенденции в енергетиката 2030


Европейската комисия публикува сценарии за новите тенденции в енергетиката до 2030 г. - "EU energy trends to 2030".

Сценарият разглежда последното развитие на икономиката, ценовите изменения през последните години в областта на енергетиката, както  и новите мерки и политики,  предприети на равнище Европейски съюз и държавите - членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар