петък, 17 септември 2010 г.

Държавна помощ:Комисията e разрешила на България да приложи временна схема за предоставяне на помощ в размер до € 500 000

Европейската комисия е разрешила, съгласно правилата за държавна помощ на ЕС, България да приложи временна мярка за подпомагане на бизнеса за справяне с настоящата икономическа криза.

Помощ в размер до € 500 000 може да се предоставя до края на 2010 г. на малки и средни предприятия, които вследствие на финансовата криза срещат проблем при кредитиране на своята дейност. За да е съвместима с чл. 107 (3) (б) от Договора за функциониране на Европейския съюз, помощта е ограничена до предприятия, които не са били в затруднение до 1 юли 2008 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар