понеделник, 27 септември 2010 г.

Антитръст: Apple променя търговската си политиката свързана с продажбата на iPhone

Европейската комисия публикува съобщение, с което информира, че Apple облекчава ограниченията свързани с  разработването на iPhone приложения (програми) и въвежда трансгранични гаранционни услуги за ремонт на iPhone в рамките на ЕС / ЕИП.

Предложенито на Apple е по повод на започнали две  предварителни антитръстови производства от ЕК срещу търговската политиката на Apple свързана с продажбите на  iPhone на европейските потребители.
През пролетта на 2010 г. Комисията стартира две паралелни предварителни разследвания в бизнес практиката на Apple, свързани с iPhone.

Едното производство е свързано с проучване на правилото, "страната на покупката", при което гаранцията важи само за страната на закупуване на iPhone. Тази практика затруднява потребителите при упражняване на правото им на гаранционен сервиз, в случаите когато iPhone е закупен от друга страна от ЕС / ЕИП, различна от страната на пребиваване.

Според Комисията прилагането на това правило може да доведе до териториалните ограничения, които да разубедят европейските потребители да купуват IPhone извън страната си на пребиваване и това да доведе до разделяне („парцелиране”) на пазара.

Второто разследване е във връзка с решение на Apple от април 2010 г., което цели да ограничи сключването на лицензионни споразумение с независими разработчици на приложения или "програми" за операционната система iPhone. Подобна търговска практика би довела до затваряне на пазара за платформи различни от Apple и до ограничаване на конкуренцията.

Предложеното решение от Apple за трансгранично ползване на гаранционните услуги слага край на проблемите на европейските потребители, които според гаранционните условия е следвало да ползват ремонтни услуги за iPhone само в държавата членка на закупуване, но не и в страната на пребиваването си, ако тя е различна.

В светлината на тези промени в търговската политика на Apple, Комисията възнамерява да приключи разследванията в тези области.

Комисарят, отговарящ за политиката на конкуренция, Хоакин Алмуния, заявява:
"Отговорът на Apple на нашите предварителни проучвания показва, че Комисията може да използва правилата за конкуренция, за постигане на бързи резултати на пазара, с ясни ползи за потребителите, без да е необходимо да започне официална процедура . "

В съобщението Комисията отново декларира, че тя е решена да гарантира, спазването на европейските антитръстовите правила, така че европейските потребители да могат да избират между различни алтернативи и да се възползват от техническия напредък и иновациите в рамките на единния пазар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар