сряда, 22 юни 2011 г.

Антитръст на телекомуникационния пазар:Европейската комисия наложи поредната санкция в размер на €127 554 194 за установена злоупотреба на телекомуникационния пазар в Полша.

Днес, Европейската комисия съобщи, че е наложила санкция в размер на €127 554 194 на телекомуникационния оператор Telekomunikacja Polska S.A (ТР) за злоупотреба с господстващо положение на широколентовия пазар в Полша, което е нарушение на чл. 102 от договора за функциониране на ЕС.
През последните години Комисията предприе редица разследвания на пазара за достъп до високоскоростен Интернет, давайки ясен сигнал към историческите телекомуникационни оператори – бивши монополисти на националните си пазари, че няма да допусне практики, които са в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС и които имат за цел неправомерно завладяване на стратегически пазари, какъвто е широколентовия пазар.
След проведени разследвания, Комисията наложи санкции на Wanadoo, дъщерно предприятие на France Telecom за злоупотреба с господстващо положение, осъществявана чрез налагане на хищническо ценообразуване на пазара за достъп до високоскоростен интернет, на Deutsche Telekom за прилагане на ценова преса при предоставяне на достъп до абонатната линия на фиксираната мрежа на дружеството и на Telefonica също за налагане на ценова преса на испанския пазар за широколентови услуги.
Решението срещу Telekomunikacja Polska SA е първия случай, в който Европейската комисия установява нарушение по чл. 102 от ДФЕС и налага санкция на предприятие от новите държави членки – присъединили се към ЕС през 2004 г. При изчисляване на санкцията Комисията е взела средната стойност на продажбите на ТР, реализирани на широколентовия пазар в Полша за периода между 2005 и 2009 като е  отчела продължителността и тежестта на нарушението. Изчислената санкция представлява 3.24% от общият оборот на Telekomunikacja Polska за  2010 г., който възлиза на € 3.9 милиарда евро (15,7 милиарда злоти).
Все още е открито и производството срещу историческия телекомуникационен оператор на Словакия.

Какви са нарушенията на правилата на конкуренцията?
Telekomunikacja Polska SA е собственик на единствената национална телекомуникационна мрежа и  единствен доставчик на достъп до абонатната линия LLU (Local loop unbundling) и битстрийм достъп (BSA (Bitstream access) в Полша. Като предприятие с господстващо положение на пазара, дружеството има задължение да осигурява, срещу съответното заплащане, достъп до своята мрежа и широколентови услуги, за да се гарантира ефективната конкуренция на пазара надолу по веригата (downstream markets).
За да осигурят широколентов достъп до Интернет за крайни потребители, новите участници на пазара (алтернативните оператори) биха могли да изградят собствена мрежа, което обикновено не е икономически изгодно или да използват мрежата на историческия оператор. За да се конкурират на пазара на дребно, алтернативните операторите трябва да  използват мрежата на историческия оператор чрез достъп до абонатната линия . В Полша този достъп се предоставя единствено от ТР. В своето разследване Комисията е събрала множество доказателства, които показват, че TP умишлено се е опитвала да ограничи конкуренцията на пазарите за широколентов достъп в Полша чрез поставяне на препятствия на пътя на алтернативните оператори.
От август 2005 г. поне до октомври 2009 TP, е прилагала практики, които предотвратяват или поне забавят навлизането на конкуренти на полския пазар за широколентов достъп. Алтернативните оператори са срещали  многобройни трудности при получаването  на достъп до широколентовите пазари на едро на  ТР.

Злоупотребата е определена като „модел на поведение” , който включва няколко елемента:

 Комисията установява, че TP:
• предлага неразумни условия за достъп до широколентовия пазар на едро, чрез изключване или промяна на договорни клаузи и удължаване на сроковете във вреда на алтернативните оператори;
•забавя преговорния процес: например, в 70% от преговорите TP не ги е приключила в рамките на 90-дневия срок, определен от регулаторния орган на Полша за сключване на договорите.
•ограничава достъпа до мрежата си чрез отхвърляне на заявки на алтернативни оператори, въз основа на неразумни причини;
•ограничава достъпа до абонатните линии, включително чрез отхвърляне на исканията на алтернативен оператор  за активиране на абонатни линии, въз основа на неразумни причини;
•отказва да предостави надеждна и пълна обща информация за мрежата на ТР - тази информация е необходима на алтернативните оператори, за да им позволи да вземат бизнес решения.

Според Комисията с описания модел на поведение TP ограничава избора на потребителите и възпрепятства ефективния достъп до широколентови услуги и следователно до интернет, който е ключов елемент за развитие на цифровата икономика.

След откриването на процедурата срещу TP, през април 2009 г. Комисията е установила, че ситуацията на пазара е започнала да се подобрява. След наложената санкция на TP, Комисията счита, че за в бъдеще ще се улесни навлизането на нови алтернативни оператори, които ще  разширят пазара на дребно. Това ще позволи на полските потребители да имат по-добър достъп до интернет и да се възползват от действителна и ефективна конкуренция, която ще им осигури по-добро качество (по-високи широколентови скоростни връзка) и по-ниски цени.

Съществуването на специфични секторни национални регулации не изключва възможността за прилагане на правилата за конкуренция на ЕС. В случая, въпреки регулаторните механизми въведени от полския национален регулаторен орган (Polish National Regulatory Authority (UKE), които задължават TP да дава достъп до мрежата си, конкуренцията е ограничена в следствие на прилагане на модел на търговско поведение от страна на историческия оператор, който води до злоупотреба на пазара. Намесата на Комисията не се отнася до разследване на специфично нарушаване на регулациите, а до търговското поведение на ТР, което може да се характеризира като прилагане в продължение на четири години на цялостен модел на злоупотреба, което представлява нарушение на чл.102 от ДФЕС.Няма коментари:

Публикуване на коментар