понеделник, 20 юни 2011 г.

Антитръст:Критерии за изчисляване на щети при антиконкурентни нарушения

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да вземат участие в публичното допитване относно изготвяне на насоки, в които да се определят количествените критерии за изчисляване на вредите по искове за щети, причинени от антитръстови нарушения - чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС.

Предложените за обсъждане критерии имат за цел да:

• Осигурят на Европейския съд, националните съдилища и страните претърпели вреди от нарушаване на антитръстовите правила икономически познания, и практически методи и техники, които могат да се използват при количественото определяне размера на щетата.
• Представят основните методи и техники, които в момента се използват при количественото изчисляване на вредите, произтичащи от нарушаване на антитръстовите правила на ЕС.
• Облекчат съществуващите пречки и осигурят по-ефективна система за гражданско обезщетение на пострадалите от нарушенията на антитръстовите правила на ЕС, като допринесат за постигане на общата цел за увеличаване на ефективността и гарантиране правото на обезщетение при нарушение на антитръстовите правила на ЕС.
Повече информация за проекта на насоките.
Общественото допитване ще приключи на 30 септември 2011 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар