сряда, 29 юни 2011 г.

Евростат:Цените на електроенергията и природния газ за домакинствата в ЕС-27 бележат ръст през второто полугодие на 2010 г. в сравнение с второто полугодиe на 2009 г.

Евростат публикува данни за изменението на цените на електроенергията и природния газ през второто полугодие на 2010 г., сравнени с второто полугодие ан 2009 г. в държавите членки на ЕС. Цените на електроенергията се отнасят за домакинства с годишно потребление между 2 500 и 5 000 кВтч. Цените на газа за битови нужди се отнасят за домакинства с годишно потребление между 20 и 200 гига джаула.
Според данните на Евростат, средната цена на електроенергията за домакинствата за Европа 27 е нараснала с 5.1%, за периода между второто полугодие на 2009 и съответното полугодие на 2010 г., след спад от 2,3% в периода между втората половина на 2008 г. и 2009 г.. Увеличението на цената на природния газ е със 7.7% в ЕС 27 между второто полугодие на 2009 г. и 2010 г., след спад от 15,5% в периода между втората половина на 2008 г. и 2009 г.
Между втората половина на 2009 г. и втората половина на 2010 г. най-голям ръст в цените на електроенергията за домакинствата в национална валута е регистриран в Литва (+31%), Кипър (+23%), Гърция (+17%) и Малта (+ 12%), а най-големите спадове са в Холандия (-8%), Люксембург (-7%), Италия и Чехия (и двете -4%).
Изразени в евро, средните цени на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2010 г. са най-ниски в България (8,3 евро за 100 киловатчаса), Естония (10,0), Латвия и Румъния (и двете 10.5), и най-високи в Дания (27.1), Германия (24,4 ), Кипър (20.2) и Белгия (19,7).
Средната цена на електроенергията за домакинствата в ЕС-27 е 17.1 евро за 100 киловатчаса.
След преизчисляване на цените чрез прилагане на стандарта за покупателната способност ценовата картината в отделните държави-членки се променя значително. Стандартът на покупателна способност (СПС) е изкуствена обща единица референтна валута, която елиминира разликите в ценовите равнища между държавите членки. С една СПС се купува едно и също количество стоки/ услуги във всички държави. Така например цените на електроенергията за домакинствата, изразени в стандарти на покупателна способност (СПС), са най-ниски във Франция (11.3 СПС на 100 кВтч), Финландия (11,5) и Гърция (12.8), а най-високи в Унгария (25,7), Словакия (24.7 ) и Германия (23.2). За България цената от 8.30 евро за 100 кВтч става 18.65 СПС на 100 кВтч.
Между втората половина на 2009 г. и втората половина на 2010 г. Най-голям ръст в цените на газа за битови нужди в национална валута са отчетени в Италия (+47%), Словения (+25%) и България (+24%), а най-голямото намаление е в Словакия и Обединеното кралство (и двете -6%) и Ирландия (-4%).
Изразенr в евро, средните цени на газа за битови нужди през втората половина на 2010 г. са най-ниски в Румъния (7,7 евро за гигаджаул), Естония (11,1), Латвия (11,3) и Великобритания (11.7), и най-високи в Швеция (30.3), Дания (30.1), Италия (21.9) и Холандия (19.8). Средната цена на газ в ЕС-27 е 15.9 евро за гигаджаул.
След като цените се коригират с покупателната способност, най-ниските цени на газа за битови нужди е регистрирана в Люксембург (10.9 СПС за гигаджаул), Обединеното кралство (11.6), Ирландия (12.7) и Франция (14,0), а най-високата в България (26,9), Унгария (25,1) и Швеция (23.8).
Няма коментари:

Публикуване на коментар