сряда, 15 юни 2011 г.

Транспорт: Нови правила за установяване на повече конкуренция на железопътния пазар

На срещата на министрите на транспорта на държавите членки, в Люксембург (16-ти Юни 2011 година), ще бъдат предложени за съгласуване новите правила на ЕС, които ще гарантират създаването на по-прозрачен и конкурентен железопътен пазар. Новите правила имат за цел установяване на реална работеща конкуренция на пазара.
Европейската комисия публикува предложенията за директива за преработка на директивите от първия железопътен пакет през септември 2010 година. Предложената директива цели да опрости законодателството чрез сливането в един свързан текст на трите директиви и техните последващи изменения. Тя също има за цел да се справи с ключови проблемни области, които спъват ефективното функциониране на железопътния пазар.

Три са ключовите мерки залегнали в новите правила:
  • Осигуряване на ефективна конкуренция - чрез гарантиране на равен достъп до железопътната инфраструктура и на железопътни услуги;
  • Укрепване на правомощията на националните регулаторни органи;
  • Създаване на по-добра регулаторна рамка, която да стимулира инвестициите в железопътния транспорт.
Ако министрите на транспорта постигнат споразумение в Съвета, новите правила след това трябва да получат одобрение от депутатите в Европейския парламент преди да влязат в сила.Няма коментари:

Публикуване на коментар