петък, 24 юни 2011 г.

Енергетика: Подписана е съвместна декларация за извършване на „стрес тестове” от страни извън ЕС

Европейската комисия съобщи, че е подписана съвместна декларация, отнасяща се до извършване на всеобхватен анализ на риска и оценка на безопасността на атомните централи ("Стрес тестове") в страни извън Европейския съюз.
Събитията в Япония изведоха на преден план изключителното значение на ядрената безопасност, която трябва да бъде разглеждана като един абсолютен политически приоритет от Европейския съюз (ЕС) и съседните му страни. Безспорно е, че има необходимост от непрекъсната преоценка на ядрената безопасност. Тази цел е поставена и в съвместната декларация, резултат от проведената среща на 23 юни 2011 г. с комисар Гюнтер Йотингер, отговарящ по въпросите на енергетиката в Европейската комисия, заместник-министрите на енергетиката и висши представители на министерствата на енергетиката и националните органи, отговорни за ядрената енергия на Република Армения, Република Беларус, Република Хърватия, Руската федерация, Конфедерация Швейцария, Република Турция, и Украйна.

В съвместната декларация страните:

  • Потвърждават готовността си да предприемат, (ако това все още не е направено) на  доброволна основа, цялостна оценка на риска и безопасността ("стрес тестове"),  като се вземат предвид спецификациите, съгласувани от Европейската комисия  и Европейската група на регулаторите в областта на ядрената безопасност (ENSREG) на 24 май 2011. Необходимостта от единен подход към ядрената безопасност при използването на ядрената енергия се признава от всички страни, които подчертават общата споделена визия, че ядрените аварии имат потенциален трансграничен характер.
  • Изразяват съгласие да ангажират ядрените оператори в страните си да направят самооценка на атомните централи, да поканят националните си регулаторни органи да представят своите национални доклади, както и да се възползват от прозрачната система за партньорска проверка, което ще повиши доверието и отчетността на изчерпателния анализ на риска и оценките за безопасност.
  • Изразяват съгласие да се ангажират в дискусии на многостранно равнище и с МААЕ за изготвяне на неоспорими общи стандарти за безопасност, както и за извършване на международни партньорски проверки

Няма коментари:

Публикуване на коментар