събота, 12 май 2012 г.

Испания планира да централизира и слее всички пазарни регулаторни органи в едно мега ведомство

По повод на идеята на правителството за децентрализация на администрацията, която все още няма ясни разчети как и по какъв начин ще се случи, не е лошо да се огледаме какво правят и другите държави – членки. Наскоро Испания също обяви, че планира да реформира администрацията си, свързана със защита на конкуренцията и секторното регулиране на пазарите.
В какво се състои реформата на администрацията в Испания
През месец февруари тази година испанското правителство обяви амбициозна административна реформа - да създаде един единствен супер регулаторен орган, базиран в Мадрид, който да спомогне за по-бързото развитие и хармонизиране на пазарите в Испания. Идеята е в новия орган, наречен Национална комисия за пазара и конкуренцията (National Market and Competition Commission (CNMC)), да се слеят действащият към момента орган по конкуренция на Испания National Competition Commission (CNC), с още 7 секторни регулаторни органи, между които са и най-важните регулатори на борсовата търговия CNMV), в енергийния сектор (CNE) и телекомуникациите (CMT). На практика новият орган ще концентрира в себе си много силни правомощия и единствен ще регулира всички сектори и пазари в Испания. Основната задача на този супер регулатор е, чрез единен пазарен подход да осъществи ускоряване на развитието на отделните секторни пазари и превръщането им в ефективен единен конкурентен пазар.
Испанското правителство смята, че с обединяването на осем ведомства в едно ще се увеличи ефективността, конкурентоспособността и професионализма на органите и ще се засили тяхната независимост. Освен това сливането на отделните ведомства и централизирането им в Мадрид, (седалището на секторния регулатор за телекомуникации е в  Барселона) ще доведе до икономия на бюджетни средства, оценявани на 4 милиона евро, основно от намаляване на издръжката за сградите и намаляване на броя на комисарите - членове на бордовете на всички 8 ведомства, които в момента са 52 и ще се редуцират до 9 броя в новото ведомство. Идеята е те да се номинират от правителството, но избирането им да става с абсолютно мнозинство от Парламента на Испания.
Четирите основни регулаторни органи в Испания са Националната комисия по конкуренция National Competition Commission (CNC), Националната комисия по енергетика National Energy Commission (CNE), националната комисия за телекомуникационните пазари National Telecommunications Market Commission (CMT) и Националната търговска комисия National Trade Market Commission (CNMV). В новия орган ще бъдат включени и регулаторите за пощенските услуги, за аудио-визуалния медиен пазар, регулатора на дейността на летищата и регулатора на жп транспорта.
Причината за сливането на тези органи е, че те често излизат с различни противоречащи си становища по един и същ случай. Испанското правителство смята, че тази структурна реформа е крачка напред към осигуряване на правна сигурност за представителите на бизнеса, при което ще се гарантира конкурентоспособността и засилване на конкуренцията на испанския пазар.
Разбира се тази идея на испанското правителство има и критици. Основните критики идват от органа по конкуренция на страната, който в становището си по предложения законопроект заявява, че сливането може да даде възможност за подобряване на настоящата система за защита на конкуренцията и секторното регулиране, но само ако се направи правилно. Но добавя, че проектът не очертава ефективен план за защита на конкуренцията и отбелязва редица въпроси, които е разумно да се решат преди приемане на закона.
Според органа по конкуренция, законопроектът не гарантира, че новият орган ще има пълни функции по застъпничество за защита на конкуренцията, правомощията по разследване на антитръстовите нарушения и вземането на решения не са разделени и не са определени ясно ролите на служителите.
В допълнение, Комисията по конкуренция критикува липсата на яснота при определянето на начина, по който държавните служители и другите служители  ще бъдат интегрирани в един общ орган. Не е ясно дали новият орган ще бъде финансиран от правителството или чрез таксите, плащани от фирмите на пазарите, които подлежат на регулация.
Комисията по конкуренция смята, че правителството не е провело широко обществено обсъждане и не се е консултирало със заинтересованите страни преди изготвянето на законопроекта, за разлика от предишното преразглеждане на ролята на Комисията за защита на конкуренцията през 2007 г.
Испански адвокати, работещи в областта за защита на конкуренцията, изразяват също смесени становища по предложеното сливане. Докато някои смятат, че сливането на всички органи  може да помогне за постигането на по-последователно прилагане на правилата за конкуренция, което ще даде правна сигурност за бизнеса, други изразяват притеснение, че би било грешка да се съчетаят правомощията на органа по конкуренция със секторните регулатори, тъй като това би довело до конфликт на интереси.
Подобно сливане на толкова много органи се прави за първи път от държава-членка на ЕС и затова опитът се наблюдава с интерес от антитръстовата общност в държавите – членки.
Само практиката може да покаже доколко ще е успешен и ефективен един такъв супер орган, съчетаващ политиката по защита на конкуренцията и секторното регулиране на пазарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар