сряда, 16 май 2012 г.

Енергетика: Появи се нов световен играч на пазара за втечнен газ

Европейската комисия съобщи, че не се противопоставя на планирана концентрация в газовия сектор, чрез която предприятията BP plc („BP“, Обединеното кралство), Chevron Global Energy Inc. („Chevron“, САЩ), Eni SpA („ENI“, Италия), Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública („Sonangol“, Ангола) и Total SA („Total“, Франция) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен непряк контрол над пълно функциониращо съвместно предприятие Angola LNG („JV“, Ангола) чрез промяна в дейността на съвместното предприятие.
Решението на Комисията е във връзка с постъпило уведомление за концентрация на 4 април 2012 г.
Търговските дейности на предприятията, предмет на концентрацията са:
— за предприятие BP: осъществява дейности по проучване, разработване на находища и добив на нефт и газ; рафиниране, производство и продажба на нефтопродукти като гориво, енергия и нефтохимични продукти; както и разработване на възобновяеми източници на енергия,
— за предприятие Chevron: осъществява дейности по проучване, добив и транспорт на нефт и газ; рафиниране и продажба на горива и смазочни материали; производство и продажба на нефтохимични продукти; електропроизводство,
— за предприятие Eni: осъществява дейности по производство, транспорт, преобразуване и продажба на нефт и газ; производство на електроенергия; строителство и инженерна промишленост,
— за предприятие Sonangol: осъществява дейности по проучване, производство, транспорт и продажба на въглеводороди в Ангола, както и доставка на нефт на световните пазари,
— за предприятие Total: осъществява дейности по проучване на суров нефт и природен газ, производство на енергия и транспорт, продажба на нефтопродукти и международна търговия със суров нефт и нефтопродукти,
— за предприятие JV: осъществява дейности по производство на втечнен природен газ (ВПГ) в Ангола и доставка на ВПГ на световните пазари.
Основната дейност на съвместното предприятие е свързана с транспортиране на природен газ, получен като съпътстващ продукт при добива на петрол, чрез тръбопроводи до предприятие за втечняване на природен газ, разположено в Ангола. Природният газ ще се охлажда до температура -162° Целзий, при която той се превръща във ВПГ, след което ще се продава на клиенти на световните пазари.
Комисията счита, че съвместното предприятие ще бъде подложено на ефективна конкуренция на пазара на едро за ВПГ, благодарение на наличието на достатъчно конкурентни предприятия на пазара на едро за ВПГ в ЕИП. Дейността на трите компании майки Total, Eni и BP се припокрива на пазара на едро за ВПГ в ЕИП и, въпреки че притежават права върху капацитет в терминали за регазификация в ЕИП, те няма да могат да затварят пазара за достъп на конкурентите си до терминалите, тъй като законодателството на ЕС осигурява достъп на трети страни до инфраструктурни обекти за внос на газ, включително терминали за регазификация. Според констатацията на Комисията операцията по придобиване на непряк контрол над съвместното предприятие няма да доведе до ограничаване на конкуренцията на европейския пазар, тъй като съвместното предприятие ще има разумен пазарен дял, а присъствието на редица големи конкуренти на пазара на втечнен газ и гарантирания им свободен достъп до терминалите за регазификация ще поддържа ефективната конкуренция на пазара в Европейското икономическо пространство или в съществена част от него.

Няма коментари:

Публикуване на коментар