петък, 25 май 2012 г.

Антитръст: Комисията приканва Google да предложи мерки за отстраняване на проблемите пред конкуренцията на пазара за търсене

През месец ноември 2010 г. Европейската комисия започна антитръстово разследване срещу Google в отговор на постъпили редица оплаквания с твърдения, че компанията злоупотребява с господстващата си позиция на пазара.
Комисията, след задълбочено проучване на бързо развиващия се пазар за търсачки, е установила проблеми за конкуренцията породени от търговските практики на Google. На 21 май  зам. председателят на Европейската комисия и комисар, отговарящ за конкуренцията Хоакин Алмуня в специално изявление съобщи, че това са бързо развиващи се пазари и в интерес на потребителите е установените проблеми за конкуренцията да се разрешат бързо. В случая възстановяване на конкуренцията на пазара на по-ранен етап е за предпочитане пред дългото състезателно антитръстово производство. Още повече, че Google Inc. многократно е изразявал пред комисаря желанието си да обсъди всички притеснения на Комисията относно установените практики, ограничаващи конкуренцията на пазара на търсачките. Компанията е показала  готовност да предложи съответните коригиращи мерки за възстановянванте на канкуренцията и по този начин да  избегне едно тежко и продължително антитръстово производство.
При разследването на бизнес практиките на Google Комисията е установила четири проблема, които могат да се считат за злоупотреба на пазара.
Първо: В своите общи резултати при търсенето в интернет, Google показва линкове към собствените си вертикални услуги за търсене. Вертикалните услуги за търсене са специализирани търсачки, които се фокусират върху специфични теми, като например ресторанти, новини или продукти. Наред с общата си услуга за търсене, Google също така предлага няколко вертикални услуги за търсене, които са в конкуренция с другите участници на пазара. В своите общи резултати от търсенето, Google показва линкове към собствените си вертикални услуги за търсене по начин, който се различава спрямо показваните връзки на конкурентите.
Комисията изразява загриженост, че това може да представлява преференциално третиране на собствените услуги на Google в сравнение с тези на конкурентите, което в крайна сметка ще доведе до щети за тях.
Второ: Вторият установен проблем за конкуренцията е начина, по който Google прави копия на вертикални услуги за търсене и използването им в неговите собствени предложения. Google може да копира оригинален материал от интернет страниците на своите конкуренти, като например потребителски мнения и използването на този материал на собствените си сайтове, без предварително разрешение. По този начин той си присвоява ползите от направените инвестиции на своите конкуренти.
Според Комисията това може да намали стимулите на конкурентите да инвестират в създаването на оригинално съдържание в полза на потребителите на интернет. Тази практика може да повлияе негативно на сайтове, например за пътуване или сайтове, предоставящи информация за ресторанти.
Трето: Загриженост предизвикват и споразуменията между Google и партньорите на интернет страниците, от които Google предоставя реклами при търсенето. Реклами при търсенето са реклами, които се показват заедно с резултатите от търсенето, когато потребителят въведе заявка в полето за търсене на сайта. Споразуменията на практика водят до ексклузивитет, тъй като се изисква от тях да предоставят всички или повечето от техните реклами да се осъществяват чрез търсене на реклами чрез Google, като по този начин се ограничават конкуриращи се доставчици посредници на услуги за реклами при търсене. Според Комисията това има потенциално влияние върху рекламните услуги, закупени примерно от онлайн магазини, онлайн списания или електронни медии.
Четвърто: Загрижеността на Комисията се отнася и до ограниченията, които Google поставя пред преносимостта на онлайн рекламни кампании при търсене от своята платформа AdWords към платформите на конкурентите. AdWords е търгово базирана платформа за реклама на Google, на която рекламодателите могат да наддават за поставянето на рекламите при търсене на страници с резултати от търсенето, предоставени от Google. На практика Google налага договорни ограничения на разработващите софтуера, които не им позволяват да предлагат инструменти, които позволяват безпроблемно прехвърляне на рекламни кампании за търсене от платформата AdWords към други платформи за реклама при търсене.
Към момента Комисията е уведомила с писмо изпълнителния директор на Google за установените четири практики от своя предварителен анализ и заедно с това предлага на компанията в рамките на няколко седмици да представи предложенията си с корективни (защитни) мерки remedies, чрез които да се отстранят проблемите за конкуренцията на пазара.
Това би дало възможност за разрешаване на случая чрез поемане на ангажименти от страна на Google, съгласно член 9 от Антитръстовия регламент № 1/2003 г.
Комисията отбелязва, че предложените мерки от Google ще бъдат подложени на „пазарен тест”, при който те ще бъдат консултирани освен със жалбоподателите и с всички останали заинтересовани страни. Едва след това Комисията може да вземе решение, с което правно да обвърже поетите ангажименти от Google.
Ако при тази процедура  не се достигне до конкретна  развръзка, разследването на случая ще продължи, включително и с възможността за изпращане на твърдение за извършено нарушение и налагане на съответната санкция.
Комисията пояснява още, че предложената процедура на Google не засяга продължаващото разследване по други въпроси, които са били повдигнати пред Комисията .
Видео с изказването на Хоакин Алмуня

Няма коментари:

Публикуване на коментар