сряда, 23 май 2012 г.

Икономическа политика: Предложение на Европейския икономически и социален комитет за мерки за стимулиране на растежа

Днес се провежда европейската среща на върха, на която отново ще се дискутират  мерките, необходими за стимулиране на растежа. По този повод Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) представи свое предложение във вид на Становище относно „Растеж и държавен дълг в ЕС – две новаторски предложения“.
ЕИСК смята, че „пътят за изход от кризата на Еврозоната, която е криза на самата система, не минава през връщане към националния егоизъм или ограничаване на правата, а по-скоро през промяна на икономическите политики, възстановяване на конкурентоспособността, укрепване на справедливостта, солидарността и сближаването."
В становището се правят редица препоръки, чиято цел е да се стимулира бързо растежа. Според комитета е необходимо да се създаде план за икономическо, социално и културно възстановяване, един вид „нов Европейски пакт“, сравним с „Новия курс“ („New Deal“) в САЩ, който да позволи на държавите членки да се ползват от силно и устойчиво развитие, основаващо се на конкурентоспособност, производителност, заетост, благосъстояние, просперитет и най-вече демократичен консенсус. Това би създало условията за осъществяване на общото икономическо и фискално управление.
Най-общо ЕИСК предлага въвеждането на две взаимно допълващи се, но различни облигации на Европейския съюз: облигации на Съюза (Union Bonds), предназначени за стабилизиране на дълга, и еврооблигации, които следва да се използват за възстановяване и растеж. ЕИСК препоръчва също използването на дял от нетните приходи (положителното салдо) по еврооблигациите за финансиране на Европейски фонд за рисков капитал, което е една от първоначалните цели на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Заложената в предложението идея е еврооблигациите, емитирани за финансиране на възстановяването и растежа, да се търгуват и да привлекат средства в ЕС от страните BRICS - Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Това може да засили еврото като световна резервна валута и ще помогне на нововъзникващите икономики да постигнат амбициите си за създаване на по – плуралистична световна система за резервна валута. Освен това ще се увеличи сближаването, а чрез използване на част от финансовите потоци за финансиране на фонд за рисков капитал за малки и средни предприятия ще се увеличи конкурентноспособността на европейската икономика.
Подробности за направените препоръки: ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар