неделя, 16 септември 2012 г.

Икономическа политика:Препоръки към България - 2012В Официален вестник на ЕС е публикувана
от 10 юли 2012 година
относно Националната програма за реформи на България за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012—2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар