събота, 22 септември 2012 г.

Енергетика:Какво каза комисарят по конкуренция на ЕК за случая „Газпром“На 19 и 20 септември 2012 г. комисарят по конкуренция на ЕК участва в две конференции в САЩ, посветени на въпросите, свързани с  прилагане на антитръстовите правила в световен мащаб.
По повод на широко отразените в медиите многобройни коментари и спекулации по повод започналото антитръстово разследване на ГД "Конкуренция" срещу "Газпром" и  възможните политически последици в отношенията между ЕС и Русия, на конференциите комисарят по конкуренция Алмуния дава допълнителни разяснения за позицията на ЕК по разследването.
В своята реч пред 6-тия годишен световен симпозиум по прилагане на антитръстовите правила Georgetown Law/ Washington DC, проведен на 19 септември 2012 г.
Алмуния  заявява:
„Аз следя с огромен интерес коментарите, но мога да ви уверя, че те няма да ни отклонят от нашите отговорности“
В допълнение той посочва, че ГД“ Конкуренция“ има изграден авторитет на независим и безупречен правоприлагащ орган в областта на защита на конкуренцията, който работи задълбочено по  всеки случай независимо от националността на дружеството, местонахождението на седалището му или самоличността на неговите акционери. По конкретно в случая Комисията има опасения, че „Газпром“ може да злоупотребява с господстващото си положение в пазарите нагоре по веригата за доставка на газ в Централна и Източна Европа още повече, че  в някои страни той е почти единствен доставчик на газ. Според комисаря по конкуренция основната цел на Комисията е да проучи дали "Газпром" разделя (сегментира)  пазарите на природен газ чрез предотвратяване на свободния поток на газ между държавите от ЕС и дали налага условия, свързани с използването на инфраструктурата, които пречат на диверсификацията на източниците за доставка на газ. И накрая, дали "Газпром"  налага  нелоялни цени на своите клиенти.
И отново заявява:
“Ние ще продължим да разследва тези три аспекта, ако нашите опасения се потвърдят, ние ще наложим  нашите правила.“
Второто  от събитията е  39-тата годишна конференция, посветена на международното антитръстово законодателство и политика, организирана от  Fordham University/ New York City, проведена на 20 септември 2012 г.
Както може и да се очаква един от първите зададени въпроси към  европейския комисар Хоакин Алмуния е свързан с разследването срещу „Газпром“. Основно интересът е бил насочен доколко Комисията е в състояние да  продължи  разследването, след забраната на руското правителство „Газпром“ да предоставя информация по случая.
„Разбира се, казва Алмуния, "винаги има начин."
Той отбелязва, че неговите служители вече разполагат с достатъчна информация, благодарение на извършените през септември 2012 г. проверки в офисите на дъщерните дружества на "Газпром", намиращи се в държави от Източна и Централна Европа, .
"Ние имаме много информация от нашите проверки и ще продължим  да получаваме информация чрез нашите обичайни  техники на разследване, независимо от правната позиция, приета в Русия. Искрено вярвам, че ние можем  да приключим   настоящото разследване. Да, може би ще бъдем изправени пред някои допълнителни трудности - но това едва ли е първия ни труден случай."
И още веднъж подчертава, че:
 „ГД "Конкуренция" в конкретния случай прилага антитръстовите правила, а не участва в политически сценарии. Ние просто защитаваме нашия  вътрешен пазар."

Няма коментари:

Публикуване на коментар