сряда, 12 септември 2012 г.

Енергетика:Доклад относно анализа на ползите и разходите при хармонизиране качеството на газа


За да функционира ефективно европейския пазар на природен газ е необходимо качеството на природния газ да е стандартизирано, така че да дава възможност на операторите на преносни системи да работят в пазарни условия и да гарантират сигурността на доставките на територията на ЕС.
В момента много често качеството на газа от различните доставчици на европейския пазар варира в широки граници, което възпрепятства конкуренцията на газовия пазар.
За да разреши този проблем Генерална дирекция „Енергетика“ (DG ENER) на ЕК възлага  на консултантските фирми GL Noble Denton (GL) и Pöyry Management Consulting (Pöyry) да извършат анализ на разходите и ползите свързани с хармонизиране на качеството на газа на европейския пазар.
Проучването има за цел да установи възможните разходи и ползи (cost benefit analysis) при изработването на единна спецификация за качеството при преноса на газ в рамките на ЕС.
Цялото проучване Gas quality harmonisation cost benefit analysis
е публикувано на страницата на ЕК и може да се види ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар