вторник, 11 септември 2012 г.

Енергетика: Антидъмпингово разследване при вноса в ЕС на слънчеви панели от Китай


На 6 септември 2012 г., Европейската комисия обяви, че започна антидъмпингово разследване на вноса на слънчеви панели и техните основни компоненти (т.е. соларни клетки и соларни вафли) с произход от Китай.
Антидъмпитнговото разследване стартира след получена жалба на 25 юли 2012 г. от Сдружение за европейска слънчева енергетика. В жалбата се твърди, че Китай внася на европейския пазар слънчеви панели и техните основни компоненти на цени под пазарната стойност. През последната година обемът на пазар на слънчеви панели в Европа се увеличава непрекъснато. Така например през 2011 г., вносът на слънчеви панели и техните основни компоненти от Китай в ЕС възлиза на стойност около € 21 млрд.
В съобщението на ЕК се посочва, че антидъмпинговото разследването ще отнеме общо 15 месеца. В същото време е възможно, в съответствие с правилата за търговска защита, да се наложат временни антидъмпингови мита в рамките на 9 месеца, при условие, че има достатъчно годни доказателства за наличие на дъмпинг. Комисията предвижда да изпрати въпросници на различните заинтересовани страни (например производители-износители, производители от ЕС, вносители и асоциации), с молба да предоставят информация, свързана с  износа, производството, продажбите и вноса на слънчеви панели и техните основни компоненти. След получаване на отговорите по изпратените въпросници, получените данни ще бъдат проверени от Комисията, което включва и проверка на фирмените данни на място в офисите на предприятията. Въз основа на събраната информация, Комисията ще направи анализ, с който ще установи дали има дъмпинг и дали твърдяното увреждането на пазара е причинено от дъмпингов внос. Анализът на Комисията ще включва преглед и на други фактори, които също може да са допринесли за вредата на пазара. След това Комисията в рамките на 9 месеца от започване на разследването  (в този случай, юни 2013 г.) ще даде временните си заключения.
Има три възможни сценария за приключване на случая:
(а) да наложи временни антидъмпингови мита (обикновено за шестмесечен период);
(б) да продължи разследването, без налагане на временни мита или;
(в) да прекрати разследването.

Видео от пресконференцията с въпроси/отговори във връзка с разследването.

Няма коментари:

Публикуване на коментар