сряда, 5 септември 2012 г.

Скандалът с манипулирането на LIBOR: Европейската комисия започва консултация за разработване на нови правила за пазарните и бенчмарк индекси


Провокирана от скандала с манипулирането на LIBOR, EURIBOR и TIBOR Комисията обяви, че започва обществена консултация. Приканват се всички заинтересовани страни да дадат становище, във връзка с евентуално приемане  на нови правила по изработването и използването на индекси, използвани като бенчмарк при финансови и други договори.
Според комисаря по вътрешен пазар и услуги – Мишел Барние, международните разследвания на редица банки, които продължават и в момента, са установили напълно неприемливо поведение от тяхна страна, изразяващо се в манипулиране на индекса LIBOR. Съмненията относно акуратността и целостта на индексите може да подкопае доверието в пазарите и да причини значителни загуби на потребителите и инвеститорите, и да разруши устоите на реалната икономика. Комисията отчита, че в настоящия момент е необходимо да се предприемат стъпки за гарантиране целостта на критериите и процеса на определяне на индексите.
Комисията вече предприе бързи действия за изменение на законодателството, свързано с пазарните злоупотреби. В същото време отчита, че промяната на режима на санкциите не е достатъчно като възпираща мярка и е необходимо да се промени начина на определяне и използване на бенчмарк индексите.
Предложеното обсъждане е широкообхватно и покрива всички критерии, а не само лихвените проценти свързани с LIBOR, но също така и стокови индекси и ценови индекси на недвижими имоти. Целта на консултациите е да се идентифицират евентуални недостатъци на всеки етап от изработването и използването на индексите.
Документът за консултации се състои от пет части:
1.Индекси и Бенчмарк: Какво представляват, кой ги определя и за какви цели;
2.Изчисляване на Бенчмарк: Управление и прозрачност;
3. Цел и използване на Бенчмарк;
4.Определяне на  Бенчмарк от частни или публични органи;
5.Влияние на потенциална регулация: преход, продължителност и международни въпроси..
Срокът на обсъждането е до 15 ноември 2012 г.
Документът за консултации може да се намери ТУК
Видео от пресконференцията

Няма коментари:

Публикуване на коментар