понеделник, 19 юли 2010 г.

Енергетика:Европейската комисия изисква от Полша да прекрати нарушението на правилата за вътрешния газов пазар

В прессъобщение на Главна дирекция «Енергетика» се съобщава, че Европейската комисия е решила да изпрати на Полша искане, с което я задължава  да спре нарушаването на правилата на Европейския съюз, гарантиращи създаването на единен вътрешен пазар на газ.
Задължението, наложено от страна на Полша на вносителя на газ (в прессъобщението не се посочва, но се има предвид договор с „ Газпром”) да складира определен процент от газа в Полша и липсата на достъп до тръбопровода Ямал, е в нарушение на европейските правила за вътрешния пазар на газ. По този начин ефективно се затваря полския газов пазар за други европейски доставчици, което излага на опасност сигурността на доставките на газ за Полша.
Според Европейската комисия, правилното функциониране, доброто регулиране, прозрачният и взаимносвързан пазар с пазарни ценови сигнали е от решаващо значение за осигуряване на конкуренция и сигурност на доставките. Един ефикасен и пълноценно функциониращ Единен Европейски пазар за енергия ще даде на потребителите избор между различни компании, доставящи газ на разумни цени и ще направи пазара достъпен за всички доставчици.


В прессъобщението отново се посочва, че най-добрата гаранция за осигуряване на сигурността на доставките е в наличието на конкурентен вътрешен европейски пазар за енергия.

Но, пазарът не може да стане конкурентен от само себе си, докато европейските правила за създаване на вътрешния енергиен пазар не се прилагат напълно и коректно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар