петък, 30 юли 2010 г.

Държавна помощ:ЕК публикува текущите лихвени проценти, които се използват при възстановяване на недопустима държавна помощ

В Официален вестник на ЕС от 24 юли 2010 г. е публикувано Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 27 държави-членки, приложими от 1 август 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар