вторник, 20 юли 2010 г.

Енергетика:Дилемата на България-част от европейския енергиен пазар или пълна енергийна зависимост от Русия

От преговорите с Русия за газа, има и положителен резултат и той е, че най-после всички разбраха очевидната истина: България е в неизгодна позиция в преговорите защото е 100 % зависима в енергийно отношение от Русия.
Обществото проумя:  "царят е гол".
В медийното  пространство започна да се повтаря една и съща дума "диверсификация" на газовите доставки.
Големият въпрос е: Какви практически стъпки да се предприемат, за да се промени ситуацията и да се осъществи на практика диверсификацията на доставките на газ?

В момента Европа подкрепя усилията на най-зависимите в енергийно отношение държави-членки да преодолеят  зависимостта си, като  се включат в единния европейски енергиен пазар.

Трябва да се има предвид обаче, че Европейската комисия подпомага процеса на диверсификация на доставките, но не може да замени волята, визията и усилията на самата държава-членка.

Проблемът за диверсификация на доставките, което да доведе до откъсване на страната от енергийната зависимост от Русия,  е изключително сложен и труден, но не и нерешим. Изисква се политическа воля, визия, експертна компетентност. Няма кой да реши проблемите ни, ако самите ние не се нагърбим с тази задача. Крайно време е като общество да определим какъв е националния ни интерес в енергийния сектор, дали в изграждане на АЕЦ „Белене”, с което ще увеличим още повече енергийната си зависимост от Русия, или като участваме в изграждането на единния европейски енергиен пазар. Като държава-ченка на ЕС е важно да дадем сигнал, че искаме да сме равностойни и надеждни партньори, че  имаме визия и работим активно  за постигане на  голямата европейска цел: създаване на единен енергиен пазар, който ще гарантира избор на различни доставчици за потребителите, разумни цени и сигурност на доставките.  Тази цел може да се осъществи само чрез изграждането на обща европейска инфраструктура  чрез междусистемни връзки между държавите - членки. В този процес е нужно всяка държава - членка активно да работи като сътрудничи със съседите си, опира се на европейското законодателство, и търси  реално европейско финансиране. Но, Европа не дава нищо даром, то трябва компетентно и професионално да се отвоюва, първо на политическо, а след това и на експертно равнище..

Ето един пример, какво правят Балтийските държави, които са не по-малко зависими от Русия на пазарите за електроенергия и газ.

Балтийските държави са разработили вече работен план наречен Балтийски план за взаимносвързване на енергийния пазар (Baltic Energy Market Interconnection Plan.)
За да има практическо измерение в плана освен Литва, Латвия и Естония, чрез подписан Меморандум за разбирателство, са включени, Дания, Германия, Полша, Швеция и Европейската комисия.
 
Планът обхваща и двата пазара на електроенергия и газ:


Няма коментари:

Публикуване на коментар