петък, 30 юли 2010 г.

Публикувани са общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза

В Официален  вестник на ЕС от 23 юли 2010 г. е публикувана:


от 13 юли 2010 година

относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза

Няма коментари:

Публикуване на коментар