понеделник, 26 юли 2010 г.

Антитръст: Комисията започва две отделни производства срещу IBM поради съмнения за злоупотреба с господстващо положение на пазара

Европейската комисия започва антитръстово разследване срещу корпорацията IBM в две отделни производства, поради съмнения за нарушение на европейските антитръстови правила,  по специално чл. 102 от Договора за функциониране на ЕС.
Двата случая са свързани с поведението на компанията на пазара на мeйнфрейм компютри (mainframe computers).


Първият случай е образуван по искане на търговците на софтуер Т3 и Turbo Херкулес, и се отнася за  практиката на IBM да обвързва продажбите на мейнфрейм (mainframe) хардуера с мейнфрейм на операционната си система.
Второто производство е във връзка със започнало разследване по собствена инициатива на Комисията за предполагаемо дискриминационно поведение на IBM спрямо конкурентни доставчици на услуги за мейнфрейм поддръжка.
Мейнфрейм са мощни компютри, които се използват от големи компании и правителствени институции по света за съхранение и обработка на важна бизнес информация. Смята се, че по-голямата част от корпоративните данни в света се намират на мейнфрейм.

През 2009 г. приблизително € 8,5 милиарда в света и € 3 милиарда в Европейското икономическо пространство са похарчени за нови мейнфрейм хардуер и операционни системи.

Твърдението е, че IBM прилага незаконни търговски практики, чрез които обвързва продажбите на мейнфрейм хардуерни продукти с господстващата на пазара собствена мейнфрейм операционна система.

В допълнение, Комисията има съмнения, че IBM може би  прилага антиконкурентни практики, с които  цели да затвори пазара за предоставяне на услуги по поддръжка, държейки потенциалните конкуренти извън пазара, като на практика ограничава или забавя достъпа им до резервни части, които само IBM може да достави.

Фактът, че комисията започва разследване все още не означава, че тя има доказателства за нарушение. С образуване на производството, ЕК започва същинското проучване, за да установи дали IBM нарушава антитръстовите правила. Правното основание на тази процедурна стъпка произтича от чл. 11(6) от Регламент на Съвета № 1/2003 г. и чл. 2(1) от Регламент на №773/2004 на Комисията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар