четвъртък, 6 януари 2011 г.

Енергетика: Сигурността и диверсификацията на енергийните доставки са стратегическите приоритети на Европа през 2011г.

"Виждам енергийната политика като следващия голям проект за европейска интеграция", заявява председателят на ЕК Барозу по време на среща с пресата на 5 януари 2011 г."Трябва да ускорим темповете на изграждането на вътрешния пазар. Бих искал Европейският съвет да постигне съгласие по липсващите ключови инфраструктурни връзки и как да се премахнат всички бариери пред един истински европейски енергиен пазар”
В първата си реч от новата година председателят на ЕК очертава пет приоритета в областта на енергетиката:
• силна енергийна политика, като основен фактор за конкурентоспособност, устойчив растеж и сигурност;
• вътрешен енергиен пазар като актив;
• изграждане на новата енергийна инфраструктура на Европейския съюз;
• постигане на решителен напредък по отношение на енергийната ефективност;
• ефективен и обединен европейски подход по отношение на външната енергийна политика.

За засилване на външното измерение на европейската енергийна политика, през следващата седмица председателят Барозу и комисарят по енергетика Йотингер ще посетят Азербайджан и Туркменистан за да придвижат по-нататък инициативата Южен коридор, която ще допринесе за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа.
Повече информация
Речта на председателя на ЕК
Видео

Няма коментари:

Публикуване на коментар