понеделник, 14 октомври 2013 г.

Енергетика: Комисията представи списък на 250 приоритетни инфраструктурни проекти, които могат да кандидатстват за € 5,85 милиарда финансиранеДнес комисарят по енергетика на Европейската комисия Гюнтер Йотингер представи  списък от около 250 ключови енергийни инфраструктурни проекти, които са определени като "проекти от общ интерес" ("projects of common interest" (PCI). Тези проекти ще се възползват от ускорена и облекчена процедура за лицензиране  и могат да кандидатстват за финансиране в рамките на механизма Connecting Europe Facility. Програмата Свързана Европа предвижда финансиране в размер на € 5.85 милиарда, което ще се предостави за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура за периода 2014-20.
Целта е тези проекти да се развиват приоритетно и да станат привлекателни за инвеститорите.
Проектите са подбрани по начин, който да подпомогне  държавите членки да включат националните си енергийни пазари в единния пазар, което ще им даде възможност да диверсифицират енергийните си източници. По този начин ще се сложи край на енергийната изолация на някои държави-членки.
Списъкът включва до 140 проекти в областта на пренос на електроенергия и съхранение, около 100 проекта в областта на пренос на газ, за съхранение и за втечнен природен газ, както и няколко за петрол и за проекти за интелигентни мрежи.
Проектите ще се възползват от редица предимства като:

  • ускорени процедури за планиране и издаване на разрешения (задължителен срок  три и половина години);
  • единен национален компетентен орган ще действа като едно гише при издаване на разрешенията;
  • по-малко административни разходи за разработващите проектите и държавните органи, поради опростената процедура за оценка на въздействието върху  околната среда, при спазване на изискванията на правото на Съюза;
  • по-голяма прозрачност и по-добро участие на обществеността;
  • повишаване на прозрачността и привлекателността за инвеститорите, благодарение на опростената регулаторна рамка, при която разходите са разпределени основно към страните, които максимално се възползват от завършения проект.
  • възможност за получаване на финансова подкрепа в рамките на Механизма за Свързана Европа. Тази възможност ще играе ключова роля за привличане на необходимото частно и публично финансиране, което може да се осъществи още в началото на 2014 г.

За да бъде включен един проект в списъка, то той трябва да гарантира значителни ползи за най-малко две държави-членки; да допринася  за интеграцията на пазара; да води до развитие на конкуренцията; да повишава сигурността на доставките и да намалява емисиите на CO2.
Комисията си запазва правото да  следи отблизо изпълнението на процедурите по разрешение на проектите и тяхното изграждане.
Списъкът ще се актуализира на всеки две години, за да се интегрират нови и необходими проекти и да се премахнат остарелите такива.

Проектите, включващи  България


Списъкът със всички проекти ТУК
Няма коментари:

Публикуване на коментар