вторник, 15 октомври 2013 г.

Енергетика: Повече информация за проектите от общ интересВчера ЕК обяви списък с 250 проекти от общ интерес, които са от особено значение за изграждането на единния енергиен пазар.

Към списъка бе представен и пакет от документи, както следва:


COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN  PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL  COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

Long term infrastructure vision for Europe and beyond
amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council  on guidelines for trans-European energy infrastructure as regards the Union list of  projects of common interest

Как са разпределени проектите на географската територия на ЕС и сроковете за изпълнение.


Проекти за пазара на електроенергия
Проекти за пазара на природен газ
Проекти за пазар на петрол
Проекти за интелигентни мрежи

Няма коментари:

Публикуване на коментар