понеделник, 14 октомври 2013 г.

Енергетика: Доклад относно сигурността на енергийните доставкиДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА
И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
Изпълнение на Съобщението относно сигурността на енергийните доставки и
Международното сътрудничество и на заключенията на Съвета по енергетика от ноември 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар